Hopp til hovedinnhold
NHN

Her kan du lese om hvordan arbeidet med veilederen har vært organisert.

Organisering av arbeidet

Del 1 og del 2 er forfattet av Norsk helsenett.

I del 3, hvor de enkelte tjenesteområdene er representert i ulike kapitler, ble det opprettet egne arbeidsgrupper som var ansvarlige for faglig innhold og forslag til meldingsflyt. Da arbeidsgruppene ble sammensatt var det fokus på å representere alle landsdeler, aktuelle fagfelt, både små og store kommuner, og private og offentlige aktører. Gruppene ble bedt om å utarbeide kapittel til veilederen i tråd med det som skal være «best-practice» for elektronisk meldingsutveksling for den aktuelle tjenesten, uavhengig av organisering og hvor i landet tjenesten leveres.

Deltagere i referansegruppen

Det ble opprettet en referansegruppe. Referansegruppen for kapitlene utarbeidet våren 2017 (del 1, del 2, fysioterapi- og ergoterapitjenesten, smittevernstjenesten og helsestasjon- og skolehelsetjenesten) bestod av:

 • Sverre Fossen, Norsk helsenett
 • Annebeth Askevold, Direktorat for e-helse
 • Terje Totland, Helsedirektoratet
 • Kristine Hartvedt, Helsedirektoratet
 • Adèlie Dorsevil, Helsedirektoratet
 • Kristin Sofie Waldum-Grevbo, NSF faggruppe Helsesøster
 • Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, NSF faggruppe Jordmor
 • Per Martin Sommernes, NFA
 • Espen Hetty Carlsen, Direktoratet for e-helse, EPJ-løftet
 • Rita Jonassen, NFF
 • Karianne Bruun Hugen, NFF
 • Arbeidsgruppen til KomUT:
  • Mona Pedersen, KomUT Nord
  • Atle Betten, KomUT Midt
  • Egil Rasmussen, KomUT Vest
  • Irene H. Aune, KomUT Sør
  • Linda Solheim, KomUT Øst
  • Heidi Slagsvold, KS
  • Astrid Økland, Norsk helsenett (leder)

I tillegg deltok ledere fra hver arbeidsgruppe.

Fra oktober 2017 deltar Anne Bjørlykke, Helse Vest IKT og Jeanette Wiger, Sykehuspartner i referansegruppen.

Referansegruppen fikk oversikt over status på arbeidet og mulighet til å komme med innspill på innhold. I tillegg ble aktuelle utfordringer diskutert som det var behov for å løfte.

Deltagere i arbeidsgruppen for fengselshelse

 • Kjetil Rognseth, Tromsø
 • Sissel Hansen, Bodø
 • Monica S. Johanessen, Bodø
 • Helle Kristine L'Abée-Lund, Trondheim
 • Lena Kløvjan, Trondheim
 • Magnus H. Gudmestad, Stavanger
 • Britt Heidi Bernhoff, Stavanger
 • Inger Kallevig Thorsteinsen, Telemark
 • Trond Ove Tingvals, Telemark
 • John Horve, KomUT Sør
 • Lars Engen, Halden
 • Trond Helge Lie, Hamar
 • Stein Bjørnar Holand, Oslo

Deltagere i arbeidsgruppen for frisklivssentral

 • Karoline Sandberg, Lenvik kommune
 • Frode Grevskott, Verdal kommune
 • Anne-Cathrine Olsen, Kristiansund kommune
 • Kristine Skjøthaug, Stavanger kommune
 • Hilde Tørring Enoksen, Kristiansand kommune
 • Heidi Kirkhus, Sandefjord kommune
 • Silje Sveen, Oslo kommune
 • Mona Pedersen, KomUT Nord
 • Alte Betten, KomUT Midt

Flere av deltakerne i arbeidsgruppen kommer fra en Frisklivssentral som er utpekt av Helsedirektoratet som en utviklingssentral.

Deltagere i arbeidsgruppe for fysioterapi og ergoterapi

 • Anne Marit Rennemo, Oslo kommune, spesialkonsulent helseetaten
 • Atle Betten, IKT Orkidé, Koordinator KomUT Midt
 • Cecilie Ingebrigtsen, Balsfjord kommune, IT konsulent
 • Erna Wangsvik, Bodø kommune, avdelingsleder, fysioterapeut
 • Evelyn Haram Larsen Søre, Sunnmøre IKT, KomUT Møre og Romsdal, IKT
 • Hans Leo Dagsvik, Norsk Fysioterapiforbund, regionleder, fysioterapeut
 • Hilde Lillebø Wisløff, Stavanger kommune, rådgiver, ergoterapeut
 • Marie Brune, Molde sjukehus HF, seksjonsleder, fysioterapeut
 • Mona Pedersen, Lenvik kommune, koordinator KomUT Nord
 • Monika Eriksen, Nordlandssykehuset HF, rådgiver, fysioterapeut
 • Olga Rugsland Espegren, Arendal kommune, rådgiver, fysioterapeut
 • Siw Sellæg, Trondheim kommune, avdelingsleder, fysioterapeut
 • Vibeke Carlsen Unander, Grimstad kommune, spesialfysioterapeut

I tillegg har Ergoterapiforbundet hatt utkast til kapittelet om fysioterapi- og ergoterapitjenesten på høring.

Deltagere i arbeidsgruppe for helsestasjon og skolehelse

 • Grete Verløy, systemansvarlig i Oslo kommune – leder av arbeidsgruppen
 • Mona Dalsaune, rådgiver, Norsk helsenett
 • John A. Horve, systemansvarlig IKT Helse og omsorg, LMT Setesdal
 • Asbjørn Kjelsvik, e-meldingsansvarlig, Helse Møre og Romsdal
 • Trine Fjeld Olsen, jordmor, Skedsmo kommune
 • Anne Haugom, koordinator, Gjøvik kommune
 • Marit Dammen, systemansvarlig og prosjektleder for eHelse og teknologi, Sykehuset Innlandet
 • Marit Gano, IKT-rådgiver og utvikling, Asker kommune
 • Berit Sundstrøm, tjenesteforvalter og helsesøster, Trondheim kommune
 • Randi Bendiksen, helsesøster, Lenvik kommune
 • Linda Marie Nilsen, jordmor, Bodø kommune
 • Grethe Almenning, rådgiver/systemkoordinator, Bergen kommune
 • Kirsti Bryne Rykkje, systemansvarlig og helsesøster, Stavanger kommune
 • Anne Bibow, systemansvarlig, Oslo kommune

Deltagere i arbeidsgruppen for legevakt

 • Linda Solheim, Skedsmo
 • Carina Tolstrup, Oslo
 • Lars Sandve, Oslo
 • Linda Berg, Gjøvik
 • Hans-Christian Myklestul, Skedsmo
 • Brit E. S. Håberg, Gjøvik
 • Janecke Pemmer, Bergen
 • Kari Støfringsdal, Florø
 • Linn Venås, Bergen
 • Joanna E Wiewiorowska, Stavanger
 • Roy Skarshaug, Molde
 • Jan Håkon Juul, Vågan og Vestvågøy
 • Grethe Opgård, Alta
 • Rune Myrmell, Lindesnesregionens Medisinske Senter (LRMS)
 • Jon-Espen Sjøstrøm, Sykehuset Østfold
 • Monika Eriksen, Nordlandssykehuset

Deltagere i arbeidsgruppen for migrasjonshelse

 • Maria Stensvik Kaspersen, Vågan
 • Hilde Weiner Toresen, Stavanger
 • Jamileh Ghadir, Bergen
 • Wenche Thorsen Strømmen, Bergen
 • Siri Osnes, Flora
 • Mette Herstein Monsen, Bergen
 • Kari Støfringsdal, Flora
 • Linn Skotnes Venås, Bergen
 • Janecke Pemmer, Bergen
 • Hilde Valtvedt, Halden
 • Anne Bibow, Oslo
 • Anette Jeppesen, Oslo
 • Heidi Olsen, Oslo
 • Anne Marit Rennemo, Oslo

Deltagere i arbeidsgruppe for smittevern

 • Preben Aavitsland, Arendal kommune, kommuneoverlege
 • Jan Håkon Juul, Vågan og Vestvågøy kommune, kommuneoverlege
 • Hilde Toresen, Stavanger kommune, helsesøster i smittevernstjenesten
 • Kari Støfringsdal, Flora kommune, Vestlandsløftet/KomUT Vest, IKT fagleder,
 • Janecke Pemmer, Bergen kommune, Vestlandsløftet/KomUT Ves,t prosjektleder
 • Camilla Lønnestad, Bergen kommune, helsesekretær
 • Kari Stidal Øystese, Bergen kommune, smittevernoverlege
 • Stina Mostervik, Stjørdal kommune, helsesøster
 • Anne Marit Rennemo, Oslo kommune/KomUT Øst, systemansvarlig
 • Mone Tsahai Kildal, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka, smittevernhelsesøster
 • Anne Bibow, Oslo kommune, systemansvarlig
 • Kristin Stenhaug Kilhus, Helse Bergen, smittevernoverlege
 • Mona Dalsaune, Norsk helsenett
 • Anja Elsrud Schou Lindman, Folkehelseinstituttet

Deltagere i arbeidsgruppen for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)

 • Astrid M. Økland, Norsk helsenett
 • Kari Støfringsdal, Flora kommune
 • Annebeth Askevold, Direktoratet for e-helse
 • Gunn Vigdis Myklatun, Helse Førde
 • John A. Horve, LMT Setesdal
 • Martin Ytreland, Sauherad kommune
 • Trine Lundbye, Hamar kommune
 • Elin Thorsen, Hamar kommune
 • Carl Tobias Peterson, Hamar kommune
 • Dagny Alida J. Meltvik, Oslo kommune
 • Sylvi Kristensen, Kristiansund kommune
 • Elisabeth Karensdatter Sandstad, Kristiansund kommune
 • Astrid Skjevling, Rana kommune

Deltagere i arbeidsgruppen for pleie og omsorg og psykisk helse

 • Kjetil Axelsen, Bærum kommune
 • Mona Carlsen, Halden kommune
 • Atle Betten, IKT Orkidé
 • Mona Pedersen, Lenvik kommune
 • Jorunn Holdø, Vågan kommune
 • John A. Horve, LMT Setesdal
 • Trine Lundbye, Hamar kommune
 • Astrid Økland, Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?