Hopp til hovedinnhold
NHN

Ordliste som forklarer en rekke ord og uttrykk relatert til elektronisk meldingsutveksling.

Adresseregisteret
Adresseregisteret er helse- og omsorgssektorens verktøy for presis adressering av elektroniske meldinger, og inneholder alle Helsenettets kommunikasjonsparter.
Basismeldinger
Basismeldinger er henvisning, epikrise og laboratorie- og røntgenrekvisisjoner/svar.
Dialogmeldinger
Dialogmeldinger er ikke knyttet til en konkret aktivitet i pasientforløpet. Meldingen stiller mindre krav til standardisert tekst og benyttes derfor ofte i sammenheng med spørsmål eller ved behov for utdyping i sammenheng med tidligere sendt melding.
Elektronisk meldingsutveksling
En melding er en formalisert tekst, med en klar avgrenset mengde informasjon og eksplisitt format, som overføres mellom to aktører. Ved elektronisk meldingsutveksling sendes informasjon ved hjelp av meldinger fra et journalsystem til et annet. Mer om elektronisk meldingsutveksling.
Helsenettet
All elektronisk meldingsutveksling av personidentifiserbare helse- og personopplysninger mellom virksomheter i helse- og omsorgssektoren skal foregå over Helsenettet. Norsk helsenett drifter og utvikler Helsenettet, som er et lukket nettverk for samhandling og elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren i Norge. Det vil si at Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helse- og omsorgssektoren.
KomUt
Kompetansenettverk for kommuner innen e-helse, organisert av Norsk helsenett fra 2012 til 2018.
KS e-Komp
Videreføring av kompetansenettverket (KomUT) i regi av KS fra 2019.
Melding
En melding er en formalisert tekst, med en klar avgrenset mengde informasjon og eksplisitt format, som overføres mellom to aktører. Ved elektronisk meldingsutveksling sendes informasjon ved hjelp av meldinger fra et journalsystem til et annet.
Meldingsvalidator
Meldingsvalidatoren er et nyttig verktøy som viser statistikk og trender i meldinger som sendes mellom aktører i Helsenettet. Den kan også brukes til å validere meldinger og hele samtaler, og vise om en melding følger standard. Mer om meldingsvalidatoren.
Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren
(Normen)
Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket, og er utarbeidet for å sikre et felles minimumsnivå for informasjonssikkerhet i sektoren.[5]
Pleie- og omsorgsmeldinger
(PLO-meldinger)
PLO-meldinger omfatter standardiserte meldingstyper utarbeidet for å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten.
Tjenestebasert adressering
Ved tjenestebasert adressering skal meldinger adresseres til en kommunikasjonspart som representerer en tjeneste eller et fagområde, og ikke til den enkelte ansatte eller administrative enhet.
Fant du det du lette etter?