Hopp til hovedinnhold
NHN

For leverandører

Illustrasjon av aktører i Helsenettet.

Har du en tjeneste eller et fagsystem du ønsker å tilby helsesektoren?


Vi legger til rette for at medlemmene i Helsenettet får tilgang til nyttige og relevante tjenester. Mange av tjenestene leverer vi selv, mens andre leveres av godkjente tredjepartsleverandører.

HOD2

Hvordan bør Norsk helsenett involvere leverandørene i e-helse?

Vi inviterer leverandørene av e-helsetjenester til å komme med innspill til en overordnet seksårsplan vi skal utarbeide på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer og kom med dine innspill

Muligheter for helseaktører

Kvalitetssikring av leverandører, fagsystemer og tjenester

Vi godkjenner deg som leverandør, din tilgang og oppkobling til de nasjonale e-helseløsningene og Helsenettet. Det gjør vi for å sikre at leverandører, fagsystemer og tjenester:

  • Blir trygt koblet til Helsenettet.
  • Følger etablerte standarder, integrasjons- og kvalitetsrutiner.
  • Følger bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern.
  • Er godt integrert med nasjonale e-helseløsninger før de tas i bruk.
  • Håndterer innbyggers data og helseopplysninger på en trygg måte og tilgjengeliggjør korrekt informasjon.
  • Leveres og produseres i et miljø som lever opp til sektorens krav.
Fant du det du lette etter?