Hopp til hovedinnhold
NHN

Her kan du lese om hvordan den digitale veilederen er bygd opp.

Del 1 gir en generell innføring i elektronisk meldingsutveksling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren i Norge og er grunnlaget for meldingsutvekslingen i de tjenesteområdene som beskrives i del 3. Del 1 bør leses av alle før man leser kapittelet som er aktuelt for sitt tjenesteområde. Del 2 er for aktører som ønsker å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Det er tekniske og organisatoriske forutsetninger som må være på plass. Det eksisterer kjøreregler for denne samhandlingen som aktøren må forholde seg aktivt til for å få en fungerende og effektiv meldingsutveksling.

Hvert kapittel i del 3 er fokusert på et spesifikt tjenesteområde. I tillegg til å beskrive hvordan meldings- og informasjonsutvekslingen foregår innenfor disse områdene i dag, skisseres en optimal meldingsflyt som fagområdet kan sikte mot. Dette er nyttig informasjon ikke bare for de som skal komme i gang med meldingsutveksling, men også for de som vil optimalisere den meldingsutvekslingen de allerede utøver. Dette er viktig i møte med leverandører i forhold til hvilke funksjoner brukere ønsker skal leveres i de ulike systemene. Veilederen vil dermed si noe om hvilket behov de ulike tjenesteområdene har.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne veilederen kan du sende en e-post til

Fant du det du lette etter?