Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikt over ledelsen og styret i Norsk helsenett SF.

Ledelsen

Johan Ronæs Johan Ronæs
administrerende direktør

918 38 175
Synnøve Farstad Synnøve Farstad
direktør, HR og kommunikasjon

918 21 690
Ola Stenseth Ola Stenseth
divisjonsdirektør, applikasjons- og plattformtjenester

936 72 400
Frode Johansen Frode Johansen
divisjonsdirektør, Helsenettet

404 00 083
Marit Albinson Marit Albinson
direktør, økonomi og finans

982 06 381
Jostein Jensen Jostein Jensen
divisjonsdirektør, sikkerhet

924 01 809
Bodil Rabben Bodil Rabben
divisjonsdirektør, sluttbrukerløsninger

952 84 335
Marit Ursin Marit Ursin
divisjonsdirektør, felles tjenestesenter

995 13 217
Petter Walle Petter Walle
direktør, virksomhetsstyring

416 70 837
Odd Martin Solem Odd Martin Solem
divisjonsdirektør, samhandlingsplattform

916 98 868

Styret

Herlof Nilssen Herlof Nilssen
styreleder
administrerende direktør i Helse Vest RHF
Kristin Weidemann Wieland Kristin Weidemann Wieland
nestleder
områdedirektør FID i KS
Cathrine M. Lofthus Cathrine M. Lofthus
styremedlem
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
Kjartan Olafsson Kjartan Olafsson
styremedlem
fastlege
Roar Olsen Roar Olsen
styremedlem
direktør i Unit
Sindre Solem Sindre Solem
styremedlem
ansattes representant
Therese Nyvold Therese Nyvold
styremedlem
ansattes representant
Håkon Johan Hansen Håkon Johan Hansen
styremedlem
ansattes representant
Therese Johnsen Therese Johnsen
styremedlem