Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikt over ledelsen og styret i Norsk helsenett SF.

Ledelsen

Johan Ronæs Johan Ronæs
administrerende direktør

918 38 175
Chris Guldberg 2021-3 foto Knut Åserud (002)16_9 (002).jpg

Chris Guldberg
direktør for kommunikasjon og bærekraft

928 10 707
Ola Stenseth Ola Stenseth
divisjonsdirektør, applikasjons- og plattformtjenester

936 72 400
Frode Johansen Frode Johansen
divisjonsdirektør, medlem, innføring og nett

404 00 083
Marit Albinson Marit Albinson
direktør økonomi og virksomhetsstyring

982 06 381
Jostein Jensen Jostein Jensen
divisjonsdirektør, sikkerhet

924 01 809
Bodil Rabben Bodil Rabben
divisjonsdirektør, sluttbrukerløsninger

952 84 335
Marit Ursin Marit Ursin
divisjonsdirektør, felles tjenestesenter

995 13 217
Odd Martin Solem Odd Martin Solem
divisjonsdirektør, samhandlingsplattform

916 98 868
Synnøve Farstad_S2A5104.jpg

Synnøve Farstad
HR-direktør

918 21 690

Styret

Herlof Nilssen Herlof Nilssen
styreleder
Kristin Weidemann Wieland Kristin Weidemann Wieland
nestleder
områdedirektør FID i KS
Kjartan Olafsson Kjartan Olafsson
styremedlem
fastlege
Eli Stokke Rondeel Eli Stokke Rondeel
styremedlem
enhetsleder IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst RHF
Roar Olsen Roar Olsen
styremedlem
direktør i Unit
Therese Johnsen Therese Johnsen
styremedlem
Sindre Andersen Solem Sindre Andersen Solem
styremedlem
ansattvalgt
Elisabeth Aas Elisabeth Aas
styremedlem
ansattvalgt
Cathrine Hole Cathrine Hole
styremedlem
ansattvalgt