Hopp til hovedinnhold
NHN

Oversikt over ledelsen og styret i Norsk helsenett SF.

Ledelsen

Johan Ronæs administrerende direktør 918 38 175
Chris Guldberg direktør for kommunikasjon, bærekraft og marked 928 10 707
Ola Stenseth divisjonsdirektør, applikasjons- og plattformtjenester 936 72 400
Frode Johansen divisjonsdirektør, medlem, innføring og nett 404 00 083
Marit Albinson direktør økonomi og virksomhetsstyring 982 06 381
Jostein Jensen divisjonsdirektør, sikkerhet 924 01 809
Bodil Rabben divisjonsdirektør, sluttbrukerløsninger 952 84 335
Marit Ursin divisjonsdirektør, felles tjenestesenter 995 13 217
Odd Martin Solem divisjonsdirektør, samhandlingsplattform 916 98 868
Synnøve Farstad direktør for ledelsesutvikling 918 21 690
Sanna Dyrkorn Granbo HR-direktør 920 62 273

Styret

Herlof Nilssen styreleder
Kristin Weidemann Wieland nestleder områdedirektør FID i KS
Kjartan Olafsson styremedlem fastlege
Eli Stokke Rondeel styremedlem enhetsleder IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst RHF
Roar Olsen styremedlem direktør i Unit
Therese Johnsen styremedlem
Sindre Andersen Solem styremedlem ansattvalgt
Elisabeth Aas styremedlem ansattvalgt
Cathrine Hole styremedlem ansattvalgt