Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Pleie og omsorg og psykisk helse

Bruk av Tilbakemelding om feil i mottatt melding (Avviksmelding)

Her finner du retningslinjer for bruk av Tilbakemelding om feil i mottatt melding (Avviksmelding).

Definisjon og avgrensning

Veilederen er utarbeidet for å klargjøre retningslinjene for bruk av «Tilbakemelding om feil i mottatt melding». Meldingen kan benyttes av alle aktører som benytter PLO-meldinger, basismeldinger og dialogmeldinger.

Meldingen benyttes for å varsle avsender av fagmelding om at det er oppdaget feil i mottatt fagmelding, eller melding er adressert til feil mottaker. Meldingen skal gi avsender av fagmeldingen opplysninger om hvilken fagmelding det dreier seg om og årsak til at meldingen ikke vil bli behandlet.

NB! Melding skal ikke benyttes for å varsle pasientavvik eller samhandlingsavvik. Her henvises det til regionale/lokale rutiner.

Føringer

Lokale avtaler.

Adressering

Adresseres tilbake til aktøren som enten har feilsendt melding, eller har formidlet feil innhold i melding.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Meldingen benyttes når mottatt melding er feilsendt, eller feil i innhold i meldingen. Tilbakemelding om feil i mottatt melding skal også kunne sendes selv om pasienten ikke er inneliggende i sykehus.

Illustrasjon - meldingsflyt - bruk av tilbakemelding om feil mottatt melding
Meldingsflyt bruk av tilbakemelding om feil mottatt melding

Fant du det du lette etter?