Hopp til hovedinnhold
NHN

Bærekraft i Norsk helsenett

Norsk helsenett får en stadig viktigere rolle for helsetjeneste og innbyggere. Med dette følger også et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling, og drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Norsk helsenett har en ambisjon om å ta en tydelig og proaktiv posisjon innen bærekraft.

Hva er bærekraft for Norsk helsenett?

Bærekraftig utvikling handler om å jobbe godt og utvikle seg innenfor de tre dimensjonene klima og miljø, sosiale forhold og økonomi og styring. Vi har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og valgt oss mål fra alle tre dimensjoner, der vi tror vi kan bidra mest.

Norsk helsenetts utvalgte bærekraftsmål.png
Norsk helsenetts utvalgte bærekraftsmål innenfor dimensjonene økonomi og styring, sosiale forhold og klima og miljø.

Med bakgrunn i valgte mål, har vi utviklet åtte bærekraftsløfter som er våre målbilder for bærekraftig utvikling. Disse løftene er også utgangspunktet for videre tiltak og aktiviteter. Det største bidraget fra Norsk helsenett er å levere på oppdraget og strategien som er staket ut mot 2026. Digitalisering er et viktig virkemiddel for å oppnå en bærekraftig helsetjeneste. Men vi skal også være en ansvarlig virksomhet. Det handler blant annet om hvordan vi bruker vår innkjøpsmakt, hvordan vi produserer og forbruker, og ikke minst hvordan vi jobber i den sosiale dimensjonen med inkludering og mangfold. Under finner du våre bærekraftsløfter og hva de betyr.

Et bærekraftig samfunnsoppdrag

En ansvarlig virksomhet

Rammeverket

Norsk helsenett har arbeidet systematisk med bærekraft og benyttet et rammeverk basert på SDG Compass. Vi har fulgt en prosess gjennom ulike faser, for til slutt å komme fram til en tiltaks og handlingsplan. Arbeidet har pågått gjennom prosjektarbeid med arbeidsgrupper og ledergruppe.

Du kan lese mer om prosessen i årsrapport for 2022. Her finner du også forenklet klimaregnskap for 2022.

Norsk helsenetts arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.Loven pålegger Norsk helsenett en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer.

Norsk helsenett arbeider kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Redegjørelsen for perioden 2022-2023 kan du lese her: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Henvendelser som gjelder åpenhetsloven:

Kontakt oss om bærekraft

Chris Guldberg 2021-3 foto Knut Åserud (002)16_9
Chris Guldberg direktør for bærekraft, kommunikasjon og marked
Foto av Maria Einarsen Pretorius
Maria Einarsen Pretorius leder for bærekraft
Fant du det du lette etter?