Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Del 3 – Tjenesteområder

Pleie og omsorg og psykisk helse

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for pleie og omsorg og psykisk helse.

Definisjon og avgrensning

Kommunal pleie- og omsorgstjeneste består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, omsorgsboliger, opphold i institusjon, eksempelvis sykehjem, og tjenester til utviklingshemmede. Psykisk kommunehelsetjeneste arbeider for å fremme og bedre enkeltmenneskets psykiske helse. En pasient kan ha oppfølging fra både pleie- og omsorgstjenesten og psykisk kommunehelsetjeneste. Saksbehandlingstjenesten er instansen som fatter vedtak for de ulike tjenestene.

Pleie og omsorgsmeldinger (heretter PLO-meldinger), er meldinger som kan benyttes til og fra kommunale virksomheter som i den daglige driften dokumenterer helsehjelp i et pleie- og omsorgssystem. Det må inngås avtale mellom virksomhetene om hvilke tjenester det skal utveksles elektroniske meldinger mellom og hvilke meldingstyper som kan benyttes. Retningslinjene for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger gjelder for samhandling med fastlege og helseforetak. Retningslinjene tar utgangspunkt i at meldingsflyten for somatisk og psykisk helse er lik. Se del 1 for mer info om PLO-meldinger.

Det er utarbeidet et eget delkapittel for de med henvisnings- og rekvisisjonsrett, eksempelvis legetjeneste i sykehjem. Se del 1 for mer info om meldingstypene basismeldinger.

Det er utarbeidet en retningslinje for hvordan meldingstypen Tilbakemelding om feil i mottatt melding skal brukes. Meldingen kan benyttes av alle aktører som benytter PLO-meldinger, basismeldinger og dialogmeldinger i forbindelse med at man oppdager feil i mottatt fagmelding, eller meldingen er adressert til feil mottaker.

Fant du det du lette etter?