Hopp til hovedinnhold
NHN

Om oss

Informasjon om Norsk helsenett, et statlig eid teknologiselskap i helse- og omsorgssektoren.

Norsk helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppgave er å utvikle, forvalte og drifte nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Vi sørger for sikker samhandling i helsesektoren. Kort sagt– vi knytter Helse-Norge sammen.