Hopp til hovedinnhold
NHN

Om oss

Norsk helsenett er et IKT-selskap som leverer digitale tjenester og infrastruktur til helsesektoren. 

Vi sørger for digitalisering og sikker samhandling. Målet er at informasjonen blir tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere – når de trenger den. Kort sagt, vi knytter Helse-Norge sammen.

Digital infrastruktur og nasjonale e-helseløsninger

Vi utvikler, forvalter og drifter digital infrastruktur og nasjonale e-helseløsninger som Helsenorge, e-resept, kjernejournal og andre løsninger som bidrar til bedre helsetjenester. Vi leverer også tjenester til helseforvaltningen.

Gjennom våre leveranser hjelper vi:

  • innbyggeremed å mestre sin egen helsehverdag,
  • helsesektoren til å yte gode helsetjenester,
  • forskerne til å utvikle ny kunnskap og
  • næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse og
  • helseforvaltningen, slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.

Vi ønsker å gi Helse-Norge et digitalt økosystem for sikker samhandling og deling av informasjon – et økosystem det er trygt og enkelt å bli en del av.

Fakta

  • Norsk helsenett er et statsforetak som er eid av Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Selskapet har i underkant av 900 medarbeidere og en årlig omsetning på cirka 2,2 milliarder kroner.
  • Kontorer i Trondheim (hovedkontor), Oslo, Tromsø, Bergen og Svalbard.
Fant du det du lette etter?