Hopp til hovedinnhold
NHN

Om oss

Illustrasjon av infrastruktur.

Vi knyter Helse-Noreg saman

Vårt mål er at helseopplysningar blir tilgjengelege for helsepersonell og innbyggjarar – når dei treng dei. Gjennom leveransane våre hjelper vi:

  • innbyggjarar med å meistre sin eigen helsekvardag
  • helsesektoren til å yte gode helsetenester
  • forskarane til å utvikle ny kunnskap
  • næringslivet til å levere sine tenester for betre helse
  • helseforvaltninga slik at dei kan samle seg om samfunnsoppdraget sitt.

Kven er vi?

  • IKT-selskap som leverer digitale tenester og infrastruktur til helsesektoren.
  • Statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Kontorer i Trondheim (hovudkontor), Oslo, Tromsø og Svalbard.

NHN_Møterom_211021_S2A4781_web

900

dyktige og engasjerte medarbeidarar

OS_S2A0964_web

80

nasjonale IKT-løysingar blir drifta av oss

Maria_Pretorius_portrett_januar_2023__X5A5259_red_30cm

Gode mål og tiltak er ein viktig faktor i vårt berekraftsarbeid.

Maria Einarsen Pretorius, leder for bærekraft

Bilde av Johan Ronæs, administrerende direktør i Norsk helsenett.

Datadeling er nøkkelen til betre helsetenester.

Johan Ronæs, administrerande direktør

Jostein Jensen_6S2A2772

Vi jobbar for å skape trygge løysingar for kundar og innbyggjarar.

Jostein Jensen, divisjonsdirektør tryggleik

Norgeskart Nhn kontorer_web

SamUT – Operativ samordningsutvalg for digital samhandling

SamUT er koordinerande bindeledd mellom forvaltninga på nasjonalt nivå og verksemder i helse- og omsorgstenesten.

Fant du det du lette etter?