Gå til hovedinnhold

Om oss

Norsk Helsenett (NHN) er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vi er om lag 400 ansatte, med kontorer i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Vårt oppdrag er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Vi har også ansvaret for teknisk drift av en rekke nasjonale tjenester og registre, som for eksempel portalen helsenorge.no og kjernejournal. I 2017 etablerte vi, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, et sentralt tjenestesenter for underliggende etater under HOD. Tjenestesenteret leverer administrative tjenester innen anskaffelser og IKT, og vil fra 2018 også levere utvalgte arkivtjenester.