Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om testing og produksjonssetting når tekniske og organisatoriske forutsetninger er på plass.

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting.

Testing og produksjonssetting

Når virksomheten har de nevnte tekniske og organisatoriske løsninger på plass, er det klart for test av meldingsutvekslingen. Testing skal avdekke eventuelle feil i det tekniske oppsettet, i selve meldingen eller i kommunikasjonen.[2] Det er viktig at både sending og mottak av alle aktuelle meldinger testes. Meldingsvalidatoren brukes for å teste at meldingene følger standard. Dette kommer i tillegg til testing opp mot aktuelle samhandlingsparter som det er viktig at virksomheten utfører selv.

Virksomheten må sørge for at test av meldingsutveksling med forventede samhandlingsparter blir gjennomført før den settes i drift. I testingen er det viktig å kontrollere

  • at det er registrert rett forbindelse til kommunikasjonsparter i meldingsserveren
  • at alle aktuelle meldinger kan sendes og mottas
  • at meldinger lagres i journalsystemet
  • at applikasjonskvittering mottas og sendes, og følges opp ved avvik
  • at man kan motta meldinger til tjenesteadressene virksomheten har publisert i Adresseregisteret, og at meldinger blir distribuert til rett mottaker internt

For større virksomheter bør det gjennomføres en pilot, hvor elektroniske meldinger tas i bruk med et begrenset omfang med utvalgte samhandlingsparter. I pilotperioden er det viktig at meldingsutvekslingen blir fulgt opp nøye, slik at sendte helseopplysninger eller forespørsler blir lest og behandlet riktig.[2]

Fant du det du lette etter?