Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi utvikler, forvalter og drifter nasjonale e-helseløsninger.

  • Helsenorge.no

    Helsenorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Norsk helsenett har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

  • E-resept

    E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon.

  • Kjernejournal

    Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet.

Jobb hos oss

Jobb med ny teknologi og drift, utvikling og forvaltning av store nasjonale tjenester.

Nytt fra Norsk helsenett