Hopp til hovedinnhold
NHN

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Informasjon om behandling av personopplysninger i Norsk helsenett SF.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Norsk helsenett SF (NHN) samler inn og bruker personvernopplysninger. Når kunder eller andre bruker nettsiden til NHN, er i direkte kontakt med NHN eller benytter Helsenettet, behandler NHN personopplysninger om dem. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor det gjøres og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av disse opplysningene.

Behandlingsansvarlig er NHN ved administrerende direktør. Kontaktinformasjonen til Norsk helsenett SF er:

Besøksadresse: Abels gate 9, 7031 Trondheim
Postadresse: Postboks 6123, 7435 Trondheim
E-post:
Telefon: 24 20 00 00
Org.nr.: 994 598 759

Personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud dersom du har spørsmål knyttet til Norsk helsenetts behandling av personopplysninger.

Kontakt vårt ombud Marit Larsen Haarr på e-post eller på telefon via kundesenteret.

Dersom du skal sende henvendelsen per post, er adressen:

Norsk helsenett SF
Postboks 6123
7435 TRONDHEIM

Merk konvolutten "Personvernombud".

Hvorfor NHN samler inn personopplysninger, og hva slags informasjon samles inn

NHN samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan NHN kommer i kontakt med deg. NHN samler inn følgende personopplysninger til formålene som er angitt under:

  1. For varsler og annen informasjon om vår virksomhet: e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. For å besvare henvendelser som kommer inn til NHN: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. NHN vurderer dette som nødvendig for å gi sine kunder best mulig hjelp.
  3. Ved rekruttering til nye stillinger hos oss: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  4. For kunder som bruker Helsenettet: virksomhetens kontaktinformasjon for å administrere kundeforholdet. Behandling skjer for at NHN skal kunne oppfylle sine kundeforpliktelser.

Utlevering av personopplysninger til andre

NHN gir ikke personopplysningene dine videre til tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. For eksempel en avtale med deg eller lovbestemmelser som pålegger NHN å gi ut informasjonen.

NHN bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har NHN inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. NHN benytter seg av følgende databehandlere i forbindelse med kundeforvaltning:

  • EVRY
    • Agresso – kunderegister
  • Tieto Norway AS
    • Public 360 – Saksbehandling- og arkivsystem

Lagringstid

NHN lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Deretter slettes opplysningene.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker samtykket eller kundeforholdet opphører. Personopplysninger NHN behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når NHN behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å bruke dine rettigheter, eller om du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos NHN, kan du henvende deg skriftlig til . NHN vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

NHN vil be deg om å bekrefte identiteten din eller om å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette er nødvendig for at NHN skal være sikker på at tilgang til dine personopplysninger kun gis til deg - og ikke til noen som utgir seg for å være deg.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Disse gjør det mulig for et nettsted å lagre informasjon mellom sidevisninger og besøk. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler.

Vi bruker et verktøy som heter SiteImprove for å analysere nettrafikken på nhn.no for å kunne gi en best mulig brukeropplevelse på nettsidene. Dette verktøyet benytter informasjonskapsler i sin datafangst.

AWSELBCORS
Denne informasjonskapselen brukes av SiteImprove sin infrastruktur for å optimalisere datafangsten (brukes i forbindelse med last-balansering). Informasjonskapselen slettes når den besøkende lukker nettleseren.
cookies-consent
Denne informasjonskapselen lagrer informasjon (ja eller nei) om en bruker godtar at vi bruker informasjonskapsler på nhn.no. Besøkende kan når som helst gi eller trekke tilbake denne godkjenningen. Informasjonskapselen slettes automatisk etter ett år.
nsstat
Denne informasjonskapselen samler informasjon om en brukers besøk på nhn.no. Eksempel på slik informasjon kan være når brukeren sist besøkte siden. Informasjonskapselen inneholder en tilfeldig generert identifikator som brukes til å gjenkjenne nettleseren mellom sidevisninger og besøk. Informasjonskapselen inneholder ingen personlig informasjon. Informasjonskapselen slettes automatisk etter 1000 dager.

Klager

Dersom du mener at NHNs behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står beskrevet her, eller at NHN på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Endringer i NHN sine tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Når NHN har dine kontaktopplysninger, vil du få beskjed om slike endringer. Oppdatert informasjon vil også være tilgjengelig på vår nettside.