Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du retningslinjer for bruk av Basismeldinger for pleie- og omsorgstjenesten.

Definisjon og avgrensning

Veilederen er utarbeidet for å klargjøre retningslinjene for de med henvisnings- og rekvisisjonsrett i pleie og omsorgstjenesten og psykisk helsetjeneste. For andre tjenester, se eget delkapittel.

Føringer

Adressering

Følgende tjenesteadresse skal benyttes som avsender/mottaker:

  • Legetjeneste ved sykehjem mv.

Tjenesteadressen er hentet fra følgende kodeverk:

  • 8663 – Tjenestetyper for kommunal helse og omsorgstjeneste mv.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Legetjeneste ved sykehjem har behov for å samhandle med aktører som helseforetak, avtalespesialister, Laboratorietjenester i sykehus og privat sektor og fastlege.

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der legetjeneste ved sykehjem er en av aktørene.

Det er regionale forskjeller og muligheter i fagsystem spesielt i forhold til rekvirering av lab/røntgen og svarrapporter.

Meldingsflyt 1 bruk av basismeldinger
Meldingsflyt 2 brukav av basismeldinger
Meldingsflyt 3 bruk av av basismeldinger

Fant du det du lette etter?