Hopp til hovedinnhold
NHN

Dette kapittelet belyser hvorfor denne veilederen er utarbeidet og hvem som er målgruppen.

Bakgrunn

Det er stor pågang fra nye aktører som ønsker å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling med samarbeidende aktører. Behovet for å ha felles nasjonale kjøreregler og forståelse for hvordan dette skal gjøres i helse- og omsorgssektoren, er derfor stort. Denne veilederen er utviklet slik at ulike aktører som skal starte med elektronisk meldingsutveksling, eller allerede er i gang, kan finne informasjonen de trenger på ett sted. Meldingsflytene i del 3 er et konkret grep for å bidra til felles kjøreregler for den enkelte aktør i sektoren.

Hele sektoren ser behovet for at det utarbeides nasjonale retningslinjer for meldings- og informasjonsflyt, og KomUT har tatt på seg ansvaret for å lage veileder for elektronisk samhandling for ulike tjenesteområder.

Hva er elektronisk meldingsutveksling?

Elektronisk meldingsutveksling er en sikker og rask kommunikasjonsform, basert på definerte meldingsstandarder. Meldingsutvekslingen foregår kryptert i et sikkert nett (Helsenettet), og meldingen sendes fra den elektroniske pasientjournalen (EPJ) til avsender og mottas i pasientjournalen til mottaker. Nøkkelen til at meldinger finner rett journal hos mottaker er pasientens fødselsnummer.

Formål og målgruppe

Målet med veilederen er å etablere felles kjøreregler, sikre at aktørene i sektoren får et helhetlig bilde på hvordan elektronisk meldingsutveksling fungerer, og samtidig sikre at nye aktører kommer godt i gang med samhandlingen når de kobler seg på Helsenettet.

Målgruppen for denne veilederen er alle som er, eller vil bli, involvert i elektronisk meldingsutveksling.

Fant du det du lette etter?