Hopp til hovedinnhold
NHN

Innenfor IKT konsulenttjenester er følgende DPSer kunngjort.

Konsulenttjenester innen IKT Prosjektledelse og -støtte

Denne ordningen skal dekke prosjektledelse og støtte innenfor IKT-området. Det inkluderer, men er ikke begrenset til følgende områder:

 • IKT prosjekt- og programledelse samt prosjektstøtte og -bistand
 • Prosessledelse; fasilitere prosesser hvor Kunden har prosjektansvaret
 • Lede eller delta i kravspesifisering av IT-løsninger
 • Lede og bistå ved innføring og utrullingsprosjekter, endringsledelse
 • Øvrig prosjektrelatert rådgivning og utredninger

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen IKT Governance

Denne ordningen skal dekke bistand, rådgivning og utførelse av de områder som følger under:

 • Strategisk rådgivning innen IKT
 • Konseptutredning
 • Gevinstrealisering
 • Analyser, inkl. samfunnsøkonomiske analyser og ROS-analyser
 • Risikoanalyse og kvalitetssikring
 • IT sourcing
 • IT revisjon
 • IT management

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen test og testledelse

Denne ordningen skal dekke bistand og rådgivning innen testing og testledelse både for utviklingsprosjekter og IT-løsninger i forvaltning. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende underområder:

 • Testledelse, herunder også teststrategi, testplanlegging og rapportering
 • Kvalitetssikring av spesifiserte krav i leveranser; kvalitets- og valideringsledelse
 • Teknisk testing, herunder også kapasitetstesting og stabilitetstesting
 • Metodestøtte, rådgivning og opplæring i testing og testledelse
 • Funksjonell testledelse og testing
 • Ikke-funksjonell testledelse og testing (ytelse, volumtesting)
 • Testautomatisering

  Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen Informasjonssikkerhet

Denne ordningen skal dekke bistand og rådgivning innen informasjonssikkerhet. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende underområder:

 • IT- og informasjonssikkerhet, herunder rådgivning, styringssystem/internkontroll, personvern, oppfølging av lovkrav, mv.
 • Risikovurderinger og -håndtering
 • Sikkerhetsspesifikk testing, herunder penetrasjonstester, sårbarhetsscanning, mv

Konsulenttjenester innen IT-arkitektur

Denne ordningen skal dekke bistand og rådgivning innen arkitektur. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende underområder:

 • Virksomhetsarkitektur
 • Funksjonell arkitektur og design
 • Integrasjonsarkitektur/samhandlingsarkitektur
 • Informasjons- og dataarkitektur, inkludert masterdatamanagement
 • TOGAF

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen IKT-systemer og plattformer

Denne ordningen skal dekke bistand og støtte til implementering, drift, forvaltning, rådgivning samt generell konsulentbistand, herunder, men ikke begrenset til:

 • Applikasjonstilrettelegging og forvaltning
 • Virtualisering
 • Datasenter – server, lagring (SAN/lokal), backup
 • Nettransport i POD og datasenter (Lag 2/3, Eth/Infiniband, mm)
 • Databasetjenester
 • Overvåking
 • Identitet- og tilgangshåndtering
 • Beredskap, disaster recovery
 • Print
 • Mobiltelefontjenester
 • PCer/klient-tjenester

Eksempler på teknologileverandører: Citrix, Microsoft, Linux, Oracle, Trend, Symantec.

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen data- og telekommunikasjon

Denne ordningen skal dekke bistand og støtte til implementering, drift, forvaltning, rådgivning samt generell konsulentbistand, herunder:

 • Nettverksmonitorering og måling
 • Feilsøking i nettverk, pakkefangst og analyse
 • Sikkerhetsteknologier (f.eks. brannmur, IPS/IDS, NAC)
 • Telefoniløsninger- og sentraler, callsenterløsninger mv
 • Lastbalansering og applikasjonssikring

Eksempler på teknologileverandører: CheckPoint, F5, Arista, Cisco mv

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen innovasjon

Denne ordningen skal dekke bistand og rådgivning innen innovasjon både for utviklingsprosjekter og IT-løsninger i forvaltning. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende underområder:

 • Robotisering
 • Maskinlæring
  • Chatbot
  • Internet of things
 • Språkgjenkjenning (NLP)

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen Informasjonsforvaltning og -modellering

Denne ordningen skal dekke bistand og rådgivning innen alle områder i informasjonslivsløpet.

Fra utvikling av policies og retningslinjer innen informasjonshåndtering til god informasjonsforvaltning gjennom planlegging, organisering, strukturering, prosessering, kontrollering, evaluering og rapportering av virksomhetens informasjon og informasjonens metadata.

Formålet er å sørge for at man gjennom god informasjonshåndtering tilrettelegger for at virksomheten i størst mulig grad får god nytte av informasjon i alle relevante prosesser og at denne informasjonen er av riktig kvalitet.

Konsulenttjenester innen Systemutvikling .Net

Ordningen skal benyttes til rådgivning og bistand for systemutvikling innen .Net-teknologi, men ikke begrenset til:

 • Design, arkitektur, utvikling og konfigurasjon av eksisterende plattformer og løsninger

Konsulenttjenester innen Systemutvikling Java

Ordningen skal benyttes til rådgivning og bistand for systemutvikling innen java-teknologi, men ikke begrenset til:

 • Design, arkitektur, utvikling og konfigurasjon av eksisterende og nye plattformer

Konsulenttjenester innen Systemutvikling BI/datavarehus

Ordningen skal benyttes til rådgivning og bistand for systemutvikling innen BI-/datavarehusteknologi, men ikke begrenset til:

 • Design, utvikling og konfigurasjon av eksisterende og nye plattformer inklusiv (stjerne)modellering
 • Analyse og rapportering
 • ETL-kompetanse (Extract, Transform and Load)
 • Big Data
 • DataVault
 • Analytics R, Python, SPSS, Power BI, MS Reporting services,
 • T-SQL
 • PowerShell
 • Maskinlæring

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen Øvrig systemutvikling (Ikke .net, Java, BI/datavarehus, Sharepoint, Office365)

Ordningen skal benyttes til rådgivning og bistand for øvrig systemutvikling innen andre teknologier/programmeringsspråk samt skjemautvikling, herunder, men ikke begrenset til:

 • Design, utvikling og konfigurasjon av eksisterende og nye plattformer
 • Utvikling av app (apputvikling)
 • Mikrotjenester

Konsulenttjenester innen Tjenestedesign og Frontendutvikling

Denne ordningen skal dekke bistand og rådgivning innen tjenestedesign. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende underområder:

 • Tjenestedesign
 • Brukskvalitet
 • Grafisk design
 • Frontend-utvikling
 • Grafisk fremstilling av statistikk
 • Universell utforming
 • Brukertest

Leverandører skal kort dokumentere hvilke opplistede fagområder de innehar kompetanse på.

Konsulenttjenester innen E-læring

Denne ordningen skal dekke bistand og rådgivning innen utvikling av nye e-læringskurs. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

 • Utvikle nye e-læringskurs for ansatte og brukere
 • Tilpasse og vedlikeholde eksisterende e-læringskurs
 • E-læringskurs for opplæring basert på "scorm 1.2" og leveres gjennom felles digital læringsplattform hos Difi, se https://laeringsplattformen.difi.no/
 • E-læring på andre plattformer

Konsulenttjenester innen Office365 og Sharepoint

Ordningen skal benyttes til rådgivning og bistand innen Office365 og Sharepoint, herunder, men ikke begrenset til:

 • Design, utvikling og konfigurasjon av eksisterende og nye løsninger
Fant du det du lette etter?