Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du kontaktinformasjon for Norsk helsenetts avdeling for dokumentasjonsforvaltning.

Kontaktinformasjon

Virksomhet

Kontakt

Direktoratet for e-helse EVI
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet EVI
Eldreombudet EVI
Folkehelseinstituttet EVI
Helsedirektoratet EVI
Helsetilsynet EVI
Norsk pasientskadeerstatning
Pasient- og brukerombudet EVI
Statens legemiddelverk
UKOM EVI

Kontaktinformasjon postmottak

Norsk helsenetts avdeling for dokumentasjonsforvaltning leverer tjenesten fysisk postmottak til 12 etater i helseforvaltningen. Etatene mottar ikke den fysiske posten hjem til seg lenger - den kommer til NHN på Skøyen. Vi kategoriserer, skanner og tilgjengeliggjør den fysiske posten for kundene gjennom en sikker portal.

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:00
Felles postmottak
E-post:
Telefon: 909 89 449

Fjernarkiv

NHNs avdeling for dokumentasjonsforvaltning forvalter felles avtale om fjernarkiv for kundene som har avsluttede papirarkiv. Ved behov for materiale bestilles dette gjennom avdelingen, som deretter håndterer det praktiske rundt bestilling og tilgjengeliggjøring for kundene.

Snarveier