Hopp til hovedinnhold
NHN

Lokasjonstjenester omfatter ulike tjenester som settes opp på den/de lokasjon(ene) virksomheten har og/eller anskaffer, og det løpende behovet virksomheten har på de ulike lokasjonene sine med tanke på nettverk, møtelokaler med digitalt utstyr og utskriftsfunksjonalitet.

Deltjenester

Nettverk på lokasjon

Helseforvaltningens ulike virksomheter har et ulikt antall kontorer og lokasjoner hvor de utfører sine arbeidsoppgaver. Ulike behov kan gjøre at man trenger tilpasninger på det oppsettet som man har; for eksempel man flytter eller bygger om på eksisterende lokasjoner, får nye lokasjoner eller legger ned lokasjoner. De ulike lokasjonene er til dels satt opp på ulik måte med hensyn til grunnleggende IKT-infrastruktur som kabling, nettverk, tilrettelegging av trådløst nett osv. Denne deltjenesten sikrer drift av eksisterende nettverk på lokasjon, etablering og endring av nettverk på lokasjon, og gir mulighet for å bestille utvidet tjenesteleveranse ved behov for særskilte oppsett utenfor standard.

Alle virksomheter som driftes av Norsk helsenett må gjøre avrop på standardtjenesten "tilgang til nettverk på lokasjon". Denne sikrer faktisk tilgang til nettverk på lokasjonen(e) for virksomheten (kablet og/eller trådløst).

Tjenesten kan utvikles videre utover standardoppsettet mot ytterligere avrop, derfor tilbyr vi valgfrie tjenester relatert til endring av lokasjonsoppsett.

Møtelokale med digitalt utstyr, inkludert videokonferanse

Tjenesten omfatter bestilling, etablering og drift av møtelokaler med digitalt utstyr, samt forbruksvarer. Denne deltjenesten er valgfri.

  • Tjenesten omfatter audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) i et møtelokalene
  • Tjenesten omfatter ikke fysisk utrustning med møbler o.l.

Ved avrop av denne tjenesten muliggjøre Norsk helsenett tilgang til digitalt utstyr på møterom, enten dette kun er en ekstern skjerm, eller full videokonferanse med deling av skjerm som understøtter integrasjon med Skype for Business (SfB). Skype for Business muliggjør digitalt samarbeid med både interne og eksterne.

Digitalt utstyr kan for eksempel inkludere skjerm eller prosjektor, video med pan/zoom, mikrofoner og styringsenhet.

Tjenesten omfatter også oppsett og drift av rombookingspanel for booking av møterom, inkludert integrasjon mot kalender.

Vi leverer og vedlikeholder utstyret som leveres i denne tjenesten, og sikrer at dette er tilkoblet den nødvendige infrastrukturen. I tillegg sikrer vi en sømløs integrasjon med Skype for Business.

Norsk helsenett jobber med standardisering på tvers av denne tjenesten.

Utskrift

Utskriftstjenesten fra Norsk helsenett er en videreutvikling av print-tjenesten. Print avvikles i løpet av 2020, og blir erstattet med denne tjenesten.

Tjenesten gir tilgang til standard tjenesten "sikker utskrift".

I tillegg tilbyr vi

  • Leie av utskriftsenheter, som kan inngå i tjenesten "sikker utskrift" eller være frittstående utskriftsenheter som virksomheten har behov for.
  • Kjøp av utskriftsenheter
Fant du det du lette etter?