Hopp til hovedinnhold
NHN

Anskaffelsestjenesten omfatter planlegging og gjennomføring av anskaffelser av varer og tjenester, samt tilrettelegging for bestilling av varer og tjenester på etablerte avtaler. Dette inkluderer støtte til gjennomføring av avrop og minikonkurranser på etablerte rammeavtaler, oppfølging av kontrakter og leverandører, samt anskaffelsesfaglig rådgivning.

Norsk helsenett skal gjennomføre alle anskaffelser som har en total verdi over 100 000 kr eks. mva. og er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Vaksineanskaffelser er unntatt, da disse skal gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Deltjenestene er inndelt i standard og valgfrie tjenesteelementer, og de valgfrie tjenesteelementene kan bestilles etter behov og Norsk helsenett kan levere disse hvis det er kapasitet. Etter avtale mellom kunden og Norsk helsenett kan ekstra ressurser leies inn ved behov på kundens regning for å levere valgfrie tjenesteelementer.

Hensikten med tjenesten er å:

 • Legge til rette for at kundene kan realisere gevinster, i form av reduserte innkjøpskostnader, økt kvalitet på varer og tjenester som anskaffes eller reduserte prosesskostnader.
 • Legge til rette for at kundene kan realisere gevinster, ved å samle og standardisere behov og konsolidere anskaffelser og avtaler på tvers av kundene.
 • Sørge for effektiv gjennomføring av anskaffelser ved å standardisere rutiner og prosesser og legge til rette for digitalisering.
 • Sikre at alle anskaffelser gjennomføres innenfor regler om offentlige anskaffelser.

Målsetningen for tjenesten er å sikre at kunden til enhver tid har en avtaleportefølje som:

 • Dekker det reelle behovet for varer og tjenester
 • Har optimale kommersielle betingelser

Leveranse av tjenesten forutsetter samarbeid og dialog mellom partene.

Deltjenester

Tjenesten består av flere deltjenester:

 • Kategoristyring planlegge anskaffelser
 • Fellesanskaffelse
 • Virksomhetsspesifikk anskaffelse
 • Bestilling og avrop
 • Oppfølging
 • Rådgivning
Fant du det du lette etter?