Hopp til hovedinnhold
NHN

Digital arbeidsplass er en samling tjenester som bidrar til at ansatte i helseforvaltningen kan utføre sine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv måte.

Standardpakken for digital arbeidsplass inkluderer:

  • leveranse og styring av en Windows-basert arbeidsflate uten administratorrettigheter for bruker
  • leveranse av standard applikasjoner som Office-pakken med e-post og Skype for Business, nettleser, Adobe Reader og antivirus
  • docking og strømkabel

Vi gjør oppmerksom på at standardpakken ikke inkluderer oppsett på lokasjon, eksempelvis utpakking og oppsett av PC med docking-stasjon, skjerm o.l. Dette kan bestilles gjennom tjenesten brukerstøtte (on-site støtte).

Utover det som er inkludert i standardpakken, kan dere velge flere tjenester fra katalogen. Under finner dere en oversikt over alle deltjenestene for digital arbeidsplass.

Deltjenester

Arbeidsflate

En arbeidsflate består av tjenestene og applikasjonene den ansatte trenger for å kunne gjøre jobben sin. Arbeidsflaten sørger for at den ansatte har en sikker, stabil og effektiv digital arbeidsplass.

Arbeidsgiver avgjør, med utgangspunkt i vår godkjente utstyrsliste, hva som er best egnet verktøy for de ansatte, og setter premissene for hva arbeidsflaten skal inkludere.

Har dere maskinvare som ikke er bestilt via oss, kan vi tilby en alternativ arbeidsflate (se deltjeneste virtuell arbeidsflate).

Maskinvare

Med maskinvare mener vi bærbare og stasjonære PC-er, samt nettbrett, som ansatte bruker på jobb. Arbeidsgiver avgjør om hele eller deler av vår godkjente utstyrsliste er egnet for å dekke behovene hos de ansatte. Dersom det er behov, kan dere bestille maskinvare som vi ikke har definert som standard. Vi forutsetter imidlertid at volumet på slik maskinvare holdes lavt.

I tillegg kan dere bestille skjerm, mus, tastatur og eventuelt annet utstyr til arbeidsplassen.

Vi gjør oppmerksom på at oppsett på lokasjon, eksempelvis utpakking og oppsett av PC med docking-stasjon, skjerm o.l., bestilles gjennom tjenesten brukerstøtte (on-site støtte).

Virtuell arbeidsflate

En virtuell arbeidsflate skal sørge for at brukere får tilgang til en tilpasset arbeidsflate, uavhengig av hvor de befinner seg og hva slags maskinvare de benytter. For eksempel kan innleide ressurser bruke eget utstyr med en virtuell arbeidsflate tilpasset deres behov. I tillegg kan ansatte bruke en virtuell arbeidsflate for adgang til miljø i sikker sone, fjernaksess, o.l.

Arbeidsgiver bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke systemer og fra hvor.

Fant du det du lette etter?