Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Pasientens prøvesvar

Pasientens prøvesvar (tidligere NILAR) er en ny tjeneste under teknisk utprøving, som skal imøtekomme behovet for å tilgjengeliggjøre alle prøvesvar på tvers av behandlingsnivå, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført.

Innbyggere vil få tilgang til alle sine prøvesvar i Helsenorge, og kan ta et større eierskap til egen helse.

Personvernrettigheter blir ivaretatt ved at innbyggere allerede nå kan sperre for deling av prøvesvar med helsepersonell, eventuelt kunne reservere seg mot oppføring i Pasientens prøvesvar.

Helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon, slipper å etterlyse informasjon, som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i helsetjenestene.

Prøvesvarene gjøres tilgjengelig for helsepersonell i Kjernejournal, enten i Kjernejournal Portal, eller integrert som en del av verdikjeden i eget EPJ.

Innføring av pasientens prøvesvar med behandlingsrettet formål, vil skje i 2024.

Teknisk beskrivelse.png
I en behandlingssituasjon er det viktig at relevante prøvesvar er tilgjengelige for helsepersonell.