Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Pasientens prøvesvar - tidligere NILAR

Pasientens prøvesvar er en ny tjeneste som skal imøtekomme behovet for å samle og tilgjengeliggjøre prøvesvar på tvers av helsesektoren.

Pasientens prøvesvar skal muliggjøre å dele prøvesvar på tvers, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført. Dette skal bidra til at:

  • Helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene
  • Innbyggerne får enklere tilgang til sine prøvesvar

Prøvesvar blir i første omgang tilgjengeliggjort for oppslag av helsepersonell i Kjernejournal og for innbyggere i Helsenorge via innsynsløsning. På sikt vil EPJ-systemer kunne konsumere samme API direkte.

    Dersom prøvesvarene har resultater som krever dialog mellom helsepersonell og innbygger, eller av annen grunn bør forsinkes mot utlevering har helsepersonell mulighet til å kontakte pasienten i god tid før prøvesvaret tilgjengeliggjøres på Helsenorge.

    Innbyggere vil kunne reservere seg mot oppføring i Pasientens prøvesvar eller mot utlevering av svarrapporter til helsepersonell, slik at innbyggers personvernrettigheter blir ivaretatt. Som for andre nasjonale helseregistre, vil tilgangsbegrensninger settes i Helsenorge.

    Behandlende helsepersonell vil få et bredere behandlingsgrunnlag, og der det er hensiktsmessig, vil like undersøkelser gjennomført på et tidligere tidspunkt, eventuelt i en annen del av helsetjenesten, kunne sammenstilles i trendvisninger.