Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Pasientens prøvesvar - tidligere NILAR

Pasientens prøvesvar er en ny tjeneste som skal imøtekomme behovet for å samle og tilgjengeliggjøre prøvesvar på tvers av helsesektoren.

Pasientens prøvesvar skal muliggjøre deling av prøvesvar på tvers, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført. Dette skal bidra til at:

  • Helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene
  • Innbyggerne får enklere tilgang til sine prøvesvar

Prøvesvar blir i første omgang tilgjengeliggjort for oppslag av helsepersonell i Kjernejournal og for innbyggere i Helsenorge via innsynsløsning. På sikt vil EPJ-systemer kunne konsumere samme API direkte.

    Dersom prøvesvarene har resultater som krever dialog mellom helsepersonell og innbygger, eller av annen grunn bør forsinkes mot utlevering har helsepersonell mulighet til å kontakte pasienten i god tid før prøvesvaret tilgjengeliggjøres på Helsenorge.

    Innbyggere vil kunne reservere seg mot oppføring i Pasientens prøvesvar eller mot utlevering av svarrapporter til helsepersonell, slik at innbyggers personvernrettigheter blir ivaretatt. Som for andre nasjonale helseregistre, vil tilgangsbegrensninger settes i Helsenorge.

    Behandlende helsepersonell vil få et bredere behandlingsgrunnlag, og der det er hensiktsmessig, vil like undersøkelser gjennomført på et tidligere tidspunkt, eventuelt i en annen del av helsetjenesten, kunne sammenstilles i trendvisninger.