Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Tjenestesenter for helseforvaltningen

Tjenestekatalog for helseforvaltningen

I tråd med tjenesteavtalene som er inngått med NHN sine kunder i helseforvaltningen presenteres her gjeldende tjenestekatalog per desember 2020. Tjenestekatalogen gjenspeiler det omfanget av tjenester som leveres av NHN. NHN vedlikeholder og oppdaterer Tjenestekatalogen i tråd med tjenesteutviklingen.

Underleverandører i helseforvaltningen innenfor områdene IKT, anskaffelser og arkiv, jf. tjenesteavtalen kapittel 14, er dokumentert i vedlegg 2 i databehandleravtalene NHN har inngått med den enkelte virksomhet.

Tjenestebeskrivelser

Oversikt over tjenestebeskrivelser i tjenestekatalogen for helseforvaltningen pernovember 2020. Klikk deg inn på hver enkelt tjeneste for å lese mer om tjenesten.

 • Digital arbeidsplass
  Digital arbeidsplass er en samling tjenester som bidrar til at ansatte i helseforvaltningen kan utføre sine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv måte.
 • Samhandlingstjeneste
  Samhandlingstjenesten muliggjør felles lagring og fildeling for våre kunder.
 • Telefoni
  Telefoni sørger for at våre kunder kan kommunisere internt og eksternt ved hjelp av fasttelefon, mobiltelefon og Skype for Business.
 • Brukerstøtte
  Brukerstøtte sørger for at ansatte i helseforvaltningen har ett kontaktpunkt når de har IT-tekniske spørsmål.
 • Lokasjonstjeneste
  Lokasjonstjenester omfatter ulike tjenester som settes opp på de lokasjoner virksomheten har og/eller anskaffer.
 • Konsulenttjeneste
  Konsulenttjenester omfatter bistand til initiativer, prosjekter eller situasjoner, der dere trenger kompetanse som vi i Norsk helsenett kan levere.
 • Utviklingstjeneste
  Norsk helsenett bistår med utvikling og forbedring av IT-systemer ved å tilby driftskompetanse og driftsarkitekter som kan inngå i utviklingsprosjekter.
 • Fagapplikasjoner
  Fagapplikasjoner er en tjeneste der vi leverer samordnet og sikker drift av helseforvaltningens fagapplikasjoner.
 • Dokumentasjonsforvaltning
  Norsk helsenett tilbyr daglig drift av arkivtjenester, i tillegg til utviklings- og innovasjonsprosjekter på området. Vi har også ansvaret for et felles fysisk postmottak som blant annet inkluderer digitalisering av papirpost. Vi forvalter en fellesavtale om deponering av papirarkiv. Avtalen er inngått med Iron Mountain.
 • Anskaffelsestjeneste
  Anskaffelsestjenesten omfatter planlegging og gjennomføring av anskaffelser av varer og tjenester, tilrettelegging for bestilling av varer og tjenester på etablerte avtaler inkludert støtte til gjennomføring av avrop og minikonkurranser på etablerte rammeavtaler, oppfølging av kontrakter og leverandører, samt anskaffelsesfaglig rådgivning.