Hopp til hovedinnhold
NHN

I tråd med tjenesteavtalene som er inngått med Norsk helsenett sine kunder i helseforvaltningen presenteres her gjeldende tjenestekatalog per desember 2022. Tjenestekatalogen gjenspeiler det omfanget av tjenester som leveres. Norsk helsenett vedlikeholder og oppdaterer tjenestekatalogen i tråd med tjenesteutviklingen.

Underleverandører i helseforvaltningen innenfor områdene IKT, anskaffelser og dokumentasjonsforvaltning, jf. tjenesteavtalen kapittel 14, er dokumentert i vedlegg 2 i databehandleravtalene Norsk helsenett har inngått med den enkelte virksomhet.

Tjenester

Anskaffelsestjeneste

Anskaffelsestjenesten omfatter planlegging og gjennomføring av anskaffelser av varer og tjenester, tilrettelegging for bestilling av varer og tjenester på etablerte avtaler inkludert støtte til gjennomføring av avrop og minikonkurranser på etablerte rammeavtaler, oppfølging av kontrakter og leverandører, samt anskaffelsesfaglig rådgivning.

Brukerstøtte

Brukerstøtte sørger for at ansatte i helseforvaltningen har ett kontaktpunkt når de har IT-tekniske spørsmål.

Digital arbeidsplass

Digital arbeidsplass er en samling tjenester som bidrar til at ansatte i helseforvaltningen kan utføre sine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv måte.

Dokumentasjonsforvaltning

Norsk helsenett tilbyr daglig drift av arkivtjenester, i tillegg til utviklings- og innovasjonsprosjekter på området. Vi har også ansvaret for et felles fysisk postmottak som blant annet inkluderer digitalisering av papirpost.

Fagapplikasjoner

Fagapplikasjoner er en tjeneste der vi leverer samordnet og sikker drift av helseforvaltningens fagapplikasjoner.

Lokasjonstjeneste

Lokasjonstjenester omfatter ulike tjenester som settes opp på de lokasjoner virksomheten har og/eller anskaffer.

Telefoni

Telefoni sørger for at våre kunder kan kommunisere trygt internt og eksternt.

Fant du det du lette etter?