Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Anskaffelser

Dynamisk innkjøpsordning for helseforvaltningen

Norsk helsenett benytter dynamiske innkjøpsordninger – DPS – for innkjøp av bl.a. konsulenter innenfor ulike fagområder. Alle leverandører kan kvalifisere seg til kategoriene innenfor de ulike ordningene.

Denne siden inneholder informasjon for og er rettet mot deg som er leverandør. Dersom du er kunde, vil du finne nødvendig informasjon og veiledninger i EVI.

Om dynamisk innkjøpsordning

Alle leverandører som er kvalifisert til de ulike kategoriene innen innkjøpsordningene, vil kunne levere tilbud på konsulenter.

Norsk helsenett benytter DPS primært for enkeltanskaffelser av konsulenter, men ved behov gjennomfører vi også team-anskaffelser på tvers av kategorier.

Norsk helsenett har gjennom sitt tjenestesenter sentralisert anskaffelser for hele helseforvaltningen. Dette inkluderer innleie av konsulent. Virksomhetene i helseforvaltningen har i dag forskjellige typer rammeavtaler som i flere tilfeller ikke er tilstrekkelige verken når det gjelder kompetanse eller lokasjon. Tilgang til konsulentbistand er viktig for å understøtte virksomhetenes samfunnsoppdrag.

Norsk helsenett SF benytter DPS for kjøp av konsulenttjenester for helseforvaltningens medlemmer:

 • Bioteknologirådet
 • Direktoratet for e-helse
 • Eldreombudet
 • Folkehelseinstituttet
 • Helfo
 • Helsedirektoratet
 • Helseklage
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Pasient- og brukerombudet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Norsk helsenett

Detaljer om DPS fremgår av anskaffelsesforskriftens kap. 26, §26-4.

Fordeler med DPS og å være kvalifisert for kategorier

 • Det er enkelt for deg som leverandør å kvalifisere deg for de ulike kategoriene
 • Nye leverandører, også små og nyetablerte, kan tas opp så lenge ordningen varer
 • Kontinuerlig og bred konkurranse så lenge ordningen varer
 • Gylden mulighet for deg som leverandør å kunne tilby spisskompetanse geografisk, særlig nå under pandemien.
 • Prisen fastsettes for hver konkurranse og vil følge utviklingen i markedet

Slik kvalifiserer leverandøren seg

Kvalifisering innen de ulike kategoriene i ordningene, kunngjøring av konkurranser og all kommunikasjon foregår via Mercell (du finner mer informasjon om konkurransegjennomføringsverktøyet lenger ned på siden). Leverandør må derfor ha opprettet en Mercell-bruker. Det er kun godkjente leverandører i de ulike kategoriene som vil få melding om nye konkurranser. De ulike dynamiske innkjøpsordningene lyses ut på Doffin og TED i tillegg til å være tilgjengelig i Mercell.

OBS:
Merk at leverandører kun kvalifiserer seg for hver enkelt kategori, ikke en hel ordning i seg selv. Det vil si at dersom du som leverandør ønsker å være kvalifisert i flere kategorier innen samme ordning, må du sende inn kvalifikasjonssøknad for hver enkelt kategori. Merk også at å være kvalifisert for en kategori ikke er det samme som å inngå en avtale om levering av konsulenter. En kvalifikasjon til en kategori innebærer kun at man har anledning til å levere tilbud i konkurranser.

Administrative konsulenttjenester:

Den dynamiske innkjøpsordningen for Administrative konsulenttjenester består av 7 ulike kategorier. En oversikt over kategoriene finnes her: content://deeb9a3f-f43c-4e60-9c06-2c22c131676e

For å kvalifisere deg for en eller flere DPS-kategorier innen Administrative konsulenttjenester, følg denne lenken: https://permalink.mercell.com/149410746.aspx

Konsulenttjenester innen IKT:

Den dynamiske innkjøpsordningen for konsulenttjenester innen IKT består av 16 ulike kategorier.En oversikt over kategoriene finnes her.

For å kvalifisere deg for en eller flere DPS-kategorier innen IKT, følg denne lenken: https://permalink.mercell.com/149961856.aspx

Flyttetjenester:

Flyttetjenester ble opprettet som dynamisk innkjøpsordning våren 2021. For å kvalifisere deg for denne ordningen, følg denne lenken: https://permalink.mercell.com/153978780.aspx

Rekrutteringstjenester:

Rekrutteringstjenester ble opprettet som dynamisk innkjøpsordning våren 2021. For å kvalifisere deg for denne ordningen, følg denne lenken: https://permalink.mercell.com/153161027.aspx

Informasjon om konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell:

Alle konkurranser på DPS gjennomføres i Mercell. For veiledning i konkurransegjennomføringsverktøyet, følg denne lenken: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/7/article/88704024?src=-32554936

Mercell har også en nyttig supportknapp: Hjelpesenter. Denne supportknappen er grønn, og finnes til høyre på siden til enhver tid.

OBS:
Merk at du som leverandør selv har ansvar for at riktig kontaktperson er registrert i konkurransegjennomføringsverktøyet. Det vil si at leverandør også selv må gå inn i Mercell og bytte kontaktperson ved behov. Det samme gjelder dersom det skal være endringer i forhold til signatarer ved kontraktsignering.

Hvilke krav stilles til innleverte tilbud:

For deg som er leverandør er det viktig å vite følgende:

 • Alle absolutte krav som stilles i konkurranseskjema må være oppfylt for at et tilbud skal kunne evalueres. Tilbud som ikke oppfyller de absolutte kravene, blir avvist.
 • CV og referanser må medfølge hvert tilbud.
 • Det lønner seg å tilpasse CV til hvert enkelt oppdrag.
Fant du det du lette etter?