Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi tilbyr en rekke kurs innen saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning til våre kunder i helseforvaltningen. Kunden ved leverandørkoordinator har ansvar for påmelding og videreformidling av informasjon om deltakere til oss.

For at alle deltagere skal få best mulig utbytte av kursene ber vi om maks 15 deltagere. Dette gjelder både fysiske og digitale kurs. Gjeldende prismodell er distribuert til alle kunder i helseforvaltningen. Alle kurs har estimert varighet 60-90 minutter, avhengig av spørsmål underveis.

NB! Grunnet korona-tiltakene gjennomfører vi inntil videre ikke fysisk klasseromsundervisning, men vi kan holde kurs for mindre grupper via Skype/Teams.

Kontakt for mer informasjon.

360 for nyansatte

En gjennomgang av saksbehandlingssystemet for nyansatte. Vi ser på verdien av å dokumentere virksomhetens prosesser, og noen grunnleggende funksjoner i 360.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Varighet: 60-90 min.

360 basisfunksjoner

I dette kurset går vi gjennom hvordan man lager ny sak og nytt dokument, og besvarer et dokument - de mest grunnleggende prosessene i 360.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: 60-90 min.

360 for saksbehandlere

En overordnet gjennomgang av saksbehandlingssystemet 360 fra A til Å. Vi ser på hva 360 er, hvorfor og hvordan vi bruker det og hvordan man finner frem i systemet. Kort om kontaktregisteret og sidepanelet i Outlook.

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt.

Varighet: 60-90 min.

360 i Outlook

Vi ser på hvordan 360-sidepanelet i Outlook fungerer, og hvordan man best kan bruke det. Vi tar for oss hvordan man arkiverer e-poster og filer, samt avskriving, besvarelse og hvordan man oppretter kontakt.

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt

Varighet: 60-90 min.

360 lederfunksjonalitet

I dette kurset lærer du å fordele innkommende dokumenter og godkjenne utgående dokumenter. Dette er to av de viktigste oppgavene ledere har i 360. Vi ser også på restanseoppfølging, samt stedfortrederfunksjonen. Kurset er tilpasset ledere eller andre som skal ivareta disse funksjonene.

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt

Varighet: 60-90 min.

Videoer som veiledningsmateriell

Vi kan tilby videolæring der vi tar for oss enkeltoperasjoner i saks-/arkivsystemet, f.eks. hvordan opprette en ny sak, besvare en innsynsbegjæring, eller arkivere en e-post.

Kontakt for mer informasjon.

Digitaliseringsdirektoratets og DFØs læringsplattform

Kurs og opplæring i relevant lovverk mm kan du finne på Felles digital læringsplattform i staten. Her finnes bl.a. e-læring i forvaltningsloven og offentleglova.