Hopp til hovedinnhold
NHN

Norsk helsenett tilbyr en rekke kurs i funksjonalitet for saksbehandling og lederoppgaver i sak-/arkivsystemene som benyttes av etatene i helseforvaltningen.

Leverandørkoordinator i virksomhetene har ansvar for påmelding og videreformidling av informasjon om deltakere til oss.

Bestilling og spørsmål om kurs sendes inn via EVI.

Vi tilbyr hovedsakelig to typer kurs:

  • Kurs med fysisk oppmøte og mulighet for oppgaveløsing (kompetanseheving)
  • Digitale kurs på Teams, uten oppgaveløsing (kunnskapsheving)

Kurs med fysisk oppmøte og mulighet for oppgaveløsing (kompetanseheving)

For at alle deltakere skal få best mulig utbytte av kursene, ønsker vi maks 15 deltakere. Kursene avholdes i kundenes lokaler. De av kursene som er lagt opp til fysisk oppmøte kan ikke avholdes digitalt grunnet oppfølging ved oppgaveløsing.

Digitale forelesning på Teams, uten oppgaveløsing (kunnskapsheving):

For digitale forelesningskurs tillater vi opp til 50 deltakere. Disse kursene kan også avholdes fysisk, men vil være uten oppgaveløsing for deltakerne. Vi sender ikke ut evalueringer i etterkant av slike kurs. Dette er fordi digitale kurs holdes for mange deltakere samtidig og vanskelighetsgraden på innholdet ikke kan tilpasses til deltakernes forhåndskunnskaper underveis. Det er begrenset hvor mange spørsmål vi rekker å svare på etter slike kurs og som regel besvarer vi ikke spørsmål underveis.

Alle kurs har estimert varighet på 60 – 90 minutter, avhengig av kurstype og mengden spørsmål fra deltakere.

Alle kursene er utarbeidet for P360. Kurs i andre systemer kan utvikles ved behov.

Basisfunksjoner i sak- og arkivsystem
KursKrav til forkunnskaperVarighetFormat
P360 basisfunksjonerIngen90 minDigital forelesning

I dette kurset lærer du hvordan P360 fungerer og om de mest brukte funksjonene.

Kurset er en overordnet gjennomgang av saksbehandlingssystemet P360 fra A til Å for alle som skal jobbe i sak- og arkivsystemet. Grunnleggende funksjoner for å jobbe med P360 blir dekket. Kurset passer som opplæring både for nyansatte og forankring av kunnskap for saksbehandlere.

Vi ser på hva P360 er, hvorfor og hvordan vi bruker det og hvordan man finner frem i systemet. I tillegg går vi gjennom hva som er arkivverdig, om verdien av å dokumentere virksomhetens prosesser, og gjennom P360s oppbygning av sakshierarki og kontaktregister.

Dette er ikke et interaktivt kurs, men foregår som visuell opplæring og informasjon.

Funksjonalitet for saksbehandlere i sak- og arkivsystem
KursKrav til forkunnskaperVarighetFormat
P360 for saksbehandlereP360 basisfunksjoner eller tilsvarende90 minFysisk oppmøte

I dette kurset lærer du hvordan de vanligste saksbehandleroppgavene utføres i P360 og lar kursdeltakerne prøve seg frem med oppgaveløsing underveis for å øke aktiv kompetanse.

De som skal delta på 360 for saksbehandlere, bør ha hatt kurset P360 basisfunksjoner først, siden P360 for saksbehandlere bygger videre på dette.

Der P360 basisfunksjoner introduserer hva som er mulig, vil dette kurset la kursdeltakerne øve seg på å utføre oppgavene selv. Dette kurset holdes kun fysisk, siden vi følge opp hver kursdeltaker dersom de står fast.

Lederfunksjonalitet i sak- og arkivsystem
KursKrav til forkunnskaperVarighetFormat
P360 lederfunksjonalitetP360 basisfunksjoner eller tilsvarende90 minDigital forelesning

I dette kurset lærer du å fordele innkommende dokumenter og godkjenne utgående dokumenter. Dette er to av de viktigste oppgavene ledere har i 360.

Vi ser også på restanseoppfølging, samt stedfortrederfunksjonen. Kurset er tilpasset ledere eller andre som skal ivareta disse funksjonene.

Avanserte funksjoner i sak- og arkivsystem
KursKrav til forkunnskaperVarighetFormat
P360 for viderekomneP360 basisfunksjoner eller tilsvarende90 minDigital forelesning

I dette kurset lærer du mer om mer avanserte funksjoner i P360. Vi tar for oss kontaktregisteret i praksis, hvordan vi håndterer ekspederingsfeil og hvordan tilgangsstyring fungerer i P360. Vi ser også på hvordan dokumentmaler og standardtekster fungerer, hvordan vi lager dynamiske søk, hvordan vi lager egne arbeidslister og hvordan vi kan tilpasse skrivebordet til arbeidsoppgavene vi utfører.

Dette kurset passer for brukere som allerede er godt kjent med basisfunksjonene i P360 og som har jobbet en stund i sak- og arkivsystemet, da vi ikke repeterer noe særlig fra tidligere kurs. Kunnskaper tilsvarende P360 basisfunksjoner er en forutsetning for å få godt utbytte av innholdet.

Outlook-integrasjon mot sak- og arkivsystem
KursKrav til forkunnskaperVarighetFormat
P360 i OutlookP360 basisfunksjoner eller tilsvarende60 minDigital forelesning

I dette kurset lærer du hvordan 360-sidepanelet i Outlook fungerer og hvordan man best kan bruke det. Vi tar for oss hvordan man arkiverer e-poster og filer, samt avskriving, besvarelse og hvordan man oppretter kontakt.

Dette kurset overlapper delvis med P360 for saksbehandlere og P360 basisfunksjoner, og fungerer godt som repetisjon for saksbehandlere med både saktere og grundig bruk av 360-sidepanelet og registrering av e-post.

Innsynsmodul i sak- og arkivsystem
KursKrav til forkunnskaperVarighetFormat
Kurs i offentlighet og innsyn i P360P360 basisfunksjoner eller tilsvarende60 minDigital forelesning

I dette kurset lærer vi om offentlighet og innsyn. Vi presenterer kort lovverket som ligger til grunn for behandling av dokumentasjon og innsyn, og ser på hvordan sakene og dokumentene våre ser ut på eInnsyn når de er publisert. Vi ser på behandling av innsynssaker, hovedsakelig gjennom P360s innsynsmodul.

Dette kurset passer for saksbehandlere som skal håndtere innsynskrav, og som allerede er kjent med sakshåndtering og grunnleggende funksjoner i P360.

Videoer som veiledningsmateriell

Vi kan tilby videolæring der vi tar for oss enkeltoperasjoner i saks-/arkivsystemet, f.eks. hvordan opprette en ny sak, besvare en innsynsbegjæring, eller arkivere en e-post.

For mer informasjon og spørsmål, ta kontakt gjennom EVI.

Digitaliseringsdirektoratets og DFØs læringsplattform

Kurs og opplæring i relevant lovverk mm kan du finne på Felles digital læringsplattform i staten. Her finnes bl.a. e-læring i forvaltningsloven og offentleglova.

Fant du det du lette etter?