Hopp til hovedinnhold
NHN

Fagapplikasjoner er en tjeneste der vi leverer samordnet og sikker drift av helseforvaltningens fagapplikasjoner.

Fagapplikasjoner dekker ikke alle systemer som driftes av Norsk helsenett. En rekke basisapplikasjoner er knyttet til tjenesten "digital arbeidsplass", mens andre applikasjoner er knyttet til tjenesteområdet "nasjonale systemer". I tillegg eksisterer det applikasjoner innen drift og i infrastruktur.

Deltjenester

Standard systemer

Denne deltjenesten omfatter løsninger som leveres basert på kommersielt tilgjengelig programvare. Deltjenesten inneholder registre, lab-systemer, analysesystemer, samt større arkiv- og saksbehandlingssystemer. Tjenesteleveransen omfatter oppgradering til nye revisjoner av klient- og server programvaren, samt drift og overvåkning av infrastruktur.

Prising av deltjenesten "standard systemer"

Deltjenesten prises som en fastpris-leveranse basert på forbruk av IT-infrastruktur, og timer for applikasjonsdrift og forvaltning. Tjenestenivå defineres for hvert system i samarbeid med dere som kunde.

 • Oppgradering: Norsk helsenett utfører oppgradering til nye hoved-releaser etter avtale med dere. Dette fakturerer vi ut fra medgått tid og materiell.
 • Innføring av nye løsninger: Det vil skje etter bestilling fra dere. Etter bestilling, sender vi dere et tilbud, som dere må akseptere. På årlig basis tas disse inn i fastprisen deres.
 • Ekstra sikkerhetskrav: For løsninger som inneholder personsensitiv informasjon, stilles ekstra sikkerhetskrav bl.a. med to-faktor autentifisering. I slike tilfeller vil dette inngå i den årlige tjenesteprisen. SMS-kostnader viderefaktureres som påløpt.
 • Lisenskostnader for tredjeparts programvare inngår ikke i fastpris, og vi fakturerer dette separat.

Integrerte systemer

Integrerte systemer omfatter løsninger som består av egenutviklede komponenter og eventuelt en eller flere tredjeparts programvarer.

Deltjenesten inneholder registre, lab-systemer, analysesystemer samt større arkiv- og saksbehandlingssystemer.

Tjenesteleveransen omfatter oppgradering til nye revisjoner av klient- og server programvaren, samt drift og overvåkning av infrastruktur.

Prising av deltjenesten "integrerte systemer"

Deltjenesten prises som en fastpris leveranse basert på forbruk av IT-infrastruktur og timer for applikasjonsdrift og forvaltning. Tjenestenivå defineres for hver applikasjon i samarbeid med dere som kunde.

 • Oppgradering til nye hoved-releaser utføres etter avtale med dere og faktureres etter medgått tid og materiell.
 • Innføring av nye løsninger skjer etter bestilling fra dere og aksept av tilbud fra NHN. På årlig basis tas disse inn i fastpris.
 • Oppgradering: Norsk helsenett utfører oppgradering til nye hoved-releaser etter avtale med dere som kunde. Dette fakturerer vi ut fra medgått tid og materiell.
 • Innføring av nye løsninger: Det vil skje etter bestilling fra dere. Etter bestilling, sender vi dere et tilbud, som dere må akseptere. Tjenesten inkluderes i den fastprisavtale. Ut over dette vedlikeholder Norsk helsenett teknisk kompetanse på løsningene for å understøtte rådgivning og videreutvikling.
 • Ekstra sikkerhetskrav: For løsninger som inneholder personsensitiv informasjon stilles ekstra sikkerhetskrav bl.a. med to-faktor autentifisering. Dette inngår i den årlige tjenesteprisen. SMS kostnader viderefaktureres som påløpt.
 • Lisenskostnader for tredjeparts programvare inngår ikke i fastpris, og vi fakturerer dette separat.

Skybaserte systemer

Skybaserte systemer omfatter applikasjoner som driftes av en ekstern skyleverandør og forvaltes av Norsk helsenett. Skybaserte systemer karakteriseres ved høy fleksibilitet med hensyn til skalering og prismodell.

Denne tjenesten innebærer at Norsk helsenett:

 • Forvalter lisenser
 • Forvalter tilgangskontroll
 • Gi råd til dere om hvilke skytjenester som kan passe deres behov
 • Sikre at godkjente skytjenester er tilgjengelig gjennom IKT infrastruktur

Pakking og installasjon

Dersom leverandøren tilbyr klientapplikasjon, kan vi tilby pakking og installasjon av disse som en del av tjenesten digital arbeidsplass.

Fant du det du lette etter?