Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi leverer verdiskapende anskaffelsestjenester som støtter opp om samfunnsoppdragene til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen. Vi søker å etablere avtaler på vegne av virksomhetene, samt drive gode anbudsprosesser for å sikre gode økonomiske vilkår.

Norsk helsenett SF har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet opprettet et felles tjenestesenter (innkjøpssentral) for alle virksomheter i helseforvaltningen. Avdeling for anskaffelser har ansvar for gjennomføring av alle fellesanskaffelser på vegne av helseforvaltningen, samt virksomhetsspesifikke anskaffelser for virksomhetene i helseforvaltningen.

Virksomheter

Samarbeidspartnere

Norsk helsenett samarbeider med andre anskaffelsesmiljøer om inngåelse av avtaler. Våre viktigste samarbeidspartnere er:

Organisering

Avdelingen er i dag ca. 20 medarbeidere og er organisert i to seksjoner:

  • Helse- og administrative anskaffelser
  • IKT anskaffelser

Kontakt