Hopp til hovedinnhold
NHN

Innenfor administrative konsulenttjenester er følgende DPSer kunngjort.

Konsulenttjenester innen analyse og evalueringer

Denne ordningen skal dekke bistand, rådgivning, prosjektledelse og konsulentinnleie innen analyse evalueringer. Det inkluderer, men er ikke begrenset til følgende områder:

 • Evalueringsoppdrag
 • Datainnsamling (spørreundersøkelser, intervju mm)
 • Analyse
 • Metodestøtte
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Bedriftsøkonomisk analyse
 • Helseøkonomisk analyse

Konsulenttjenester innen strategi og virksomhetsutvikling

Denne ordningen skal dekke bistand, rådgivning, prosjektledelse og konsulentinnleie innenfor strategi og virksomhetsutvikling. Det inkluderer, men er ikke begrenset til følgende områder:

 • Strategiutvikling
 • Strategiimplementering
 • Strategisk analyse
 • Governance
 • Forretningsutvikling
 • Risikostyring og internkontroll
 • Kvalitetsstyring og –sikring
 • Målstyring
 • Gevinstanalyse og gevinstrealisering
 • ROS-analyse

Konsulenttjenester innen organisasjonsutvikling

Denne ordningen skal dekke bistand, rådgivning, prosjektledelse og konsulentinnleie innenfor organisasjonsutvikling. Det inkluderer, men er ikke begrenset til følgende områder:

 • Lederutvikling/støtte
 • Kulturutvikling
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Coaching
 • Organisasjonsanalyse og -design
 • Arbeidsprosesser, roller og ansvar
 • Konsekvensanalyse
 • Effektivisering og serviceutvikling
 • Endringsledelse, endringsprosesser og -metoder
 • Kompetansekartlegging
 • Utvikling og implementering av kompetansetiltak

Konsulenttjenester innen økonomistyring

Denne ordningen skal dekke bistand, rådgivning, prosjektledelse og konsulentinnleie innenfor økonomistyring. Det inkluderer, men er ikke begrenset til følgende områder:

 • Økonomi og regnskap
 • Analyse
 • Controlling (for eksempel regnskap, business, prosjekt)
 • Økonomiverktøy og -systemer
 • Risikostyring
 • Effektivitetsmåling og benchmarking

Konsulenttjenester innen prosjektledelse og -støtte

Denne ordningen skal dekke rådgiving, bistand og konsulentinnleie innenfor prosjektledelse og programledelse. Det inkluderer, men er ikke begrenset til følgende områder:

 • Prosjekt- og programledelse samt prosjektstøtte og –bistand
 • Prosessledelse; fasilitere prosesser hvor Kunden har prosjektansvaret
 • Lede og bistå ved innføring og utrullingsprosjekter, endringsledelse
 • Øvrig prosjektrelatert rådgivning og utredninger
 • Metodeutvikling/bistand
 • Denne ordningen dekker ikke IKT-konsulenter.
Fant du det du lette etter?