Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger

De nasjonale e-helseløsningene leverer tjenester til helsesektoren og til innbyggerne på vegne av helsesektoren.

For å regulere nødvendige avtaleforhold mellom Norsk helsenett og aktørene i sektoren, er det utarbeidet bruksvilkår for de nasjonale e-helseløsningene Helsenorge, E-resept og Kjernejournal. For Helsenorge vil bruksvilkårene erstatte eventuelle tidligere inngåtte tjenesteavtaler. Det tas sikte på å utarbeide bruksvilkår for flere løsninger i tiden fremover.

Bruksvilkårene er utarbeidet i samarbeid med aktørene i sektoren, og det har kommet mange gode innspill underveis som har bidratt til å gjøre vilkårene enklere og tydeligere.

Det er lagt opp til en elektronisk aksept av bruksvilkårene ved bruk av Norsk helsenetts elektroniske signeringsløsning, som mange i sektoren kjenner fra før. Informasjon om hvordan dette praktisk gjennomføres vil bli sendt ut fra Norsk helsenett, med lenke til en tilpasset signeringsside for hver enkelt virksomhet. Informasjon og lenker til signeringssiden vil sendes ut puljevis.

På denne siden finner du bruksvilkårene for de forskjellige kategoriene av virksomheter. Nederst er tilknyttet informasjon til bruksvilkårene samlet. Det er også lenket til den tilknyttede informasjonen fra bruksvilkårsdokumentene.

For tiden er det en begrensning i publiseringsløsningen som gjør at lenkene ikke alltid virker etter at tilknyttet informasjon er oppdatert. Man kan da få opp informasjonen ved å klikke på det aktuelle dokumentet under «Tilknyttet informasjon»nederst på denne siden.

Allmennpraktiserende leger

Kommuner

Spesialisthelsetjenesten

Avtalespesialister

Regionale helseforetak

Helsevirksomheter tilknyttet et regionalt helseforetak (HF, private sykehus osv.)

Sykehusapotek

Foretak eid i fellesskap av de regionale helseforetakene (NIKT, Sykehusinnkjøp, osv.)

Helsedirektoratet

Statens legemiddelverk

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Apotek og bandasjist

Pasientreiser HF

Folkehelseinstituttet

Helsetilsynet

Virksomheter som driver forskning

Leverandører av systemer som integrerer mot de nasjonale e-helseløsningene

Tilknyttet informasjon