Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger

De nasjonale e-helseløsningene leverer tjenester til helsesektoren og til innbyggerne på vegne av helsesektoren.

For å regulere nødvendige avtaleforhold mellom Norsk helsenett og aktørene i sektoren, er det utarbeidet bruksvilkår for de nasjonale e-helseløsningene Helsenorge, E-resept og Kjernejournal.

Bruksvilkårene er utarbeidet i samarbeid med aktørene i sektoren.

Det er lagt opp til elektronisk aksept av bruksvilkårene ved bruk av Norsk helsenetts elektroniske signeringsløsning. Informasjon om hvordan dette praktisk gjennomføres vil bli sendt ut sammen med lenke til en tilpasset signeringsside for hver enkelt virksomhet.

På denne siden finner du bruksvilkårene for de forskjellige kategoriene av virksomheter. Nederst er tilknyttet informasjon til bruksvilkårene samlet.

Allmennpraktiserende leger

Kommuner

Spesialisthelsetjenesten

Avtalespesialister

Regionale helseforetak

Helsevirksomheter tilknyttet et regionalt helseforetak (HF, private sykehus osv.)

Sykehusapotek

Foretak eid i fellesskap av de regionale helseforetakene (NIKT, Sykehusinnkjøp, osv.)

Helsedirektoratet

Statens legemiddelverk

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Apotek og bandasjist

Pasientreiser HF

Folkehelseinstituttet

Helsetilsynet

Leverandører av systemer som integrerer mot de nasjonale e-helseløsningene

Tilknyttet informasjon

Fant du det du lette etter?