Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Økt kvalitet i e-resept

Sist oppdatert:

Nesten alle leger bruker nå e-resept. Her er tre tips til leger om riktig bruk for å øke kvalitet og pasientsikkerhet.

Bilde av lege Kaveh Rashidi og rydde-entusiast Synnøve Skarbø.
Lege Kaveh Rashidi og rydde-entusiast. Synnøve Skarbø viser i den nye filmen hvordan e-resept bør brukes.

E-resept reduserer risiko for feil i rekvirering og utlevering av legemidler, og bidrar til økt pasientsikkerhet. Det er likevel en kjent risiko at det ofte fins gyldige e-resepter i reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke. Leger bør bidra til å redusere omfanget av slike uaktuelle resepter for å hindre feilbruk og pasientskader. Det er også viktig for å sikre oppdatert og korrekt informasjon om pasientens legemidler ved innføring av pasientens legemiddelliste.

Tips til leger

Nå har Norsk helsenett i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) laget film med tips til leger om hvordan de kan å bidra til bedre kvalitet i legemiddelopplysningene og dermed øke pasientsikkerheten.

– De fleste norske leger bruker e-resept på en god og trygg måte. Vi ser likevel et forbedringspotensial når det gjelder å tilbakekalle uaktuelle resepter og unngå forskrivning av nytt legemiddel som allerede ligger i reseptformidleren. Dette er viktig for å sikre rett legemiddelbruk og er alle forskriveres ansvar, sier lege Nicolas Øyane som er daglig leder ved SKIL.

SKIL har utviklet flere nyttige kurs som bidrar til bevisstgjøring og praktisk opplæring av leger i riktig bruk og forskrivning av legemidler.

Snakk med pasienten

Leger bruker mye tid på å finne ut hvilke legemidler pasienten bruker fordi det ikke finnes én sikker kilde til pasientens legemidler. Den nye filmen handler om at det er viktig å samstemme pasientens legemidler, tilbakekalle uaktuelle resepter og oppdatere reseptformidleren ved endringer.

– Leger må ta initiativ til gjentatte samtaler med pasientene om deres bruk av legemidler. Gjennom samstemming og felles forståelse med pasienten kan legen fortløpende rydde i reseptformidleren og redusere risikoen for feilbruk, bivirkninger og interaksjoner, sier overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk.

Doble resepter

13 prosent av pasienter med gyldige resepter i reseptformidleren, har minst én dobbelt resept. Det er et langt høyere tall enn det som kan forklares medisinsk. Mye tyder på at noen leger rekvirerer legemidler uten å kontrollere hva som allerede finnes av gyldige resepter i reseptformidleren. Når legen ikke tilbakekaller resepter på legemidler pasienten ikke skal bruke, øker risikoen overdosering og interaksjoner som kan medføre plagsomme bivirkninger og pasientskader.

– Vi ønsker å øke bevisstheten om kvalitet i e-resept. Dette er også viktig som forberedelse til pasientens legemiddelliste for at den skal bli riktig og oppdatert, sier seksjonsleder for e-resept Kari Jørgensen i Norsk helsenett.

Tre tips

Dette er tipsene som alle samarbeidspartnerne nå ønsker å understreke overfor alle som rekvirerer legemidler:

1: Slå alltid opp i reseptformidleren og samstem pasientens legemidler før du rekvirerer nytt legemiddel.

2: Tilbakekall resepter fra reseptformidleren på legemidler pasienten ikke lenger skal bruke.

3: Oppdater reseptformidleren ved endringer i pasientens legemidler.

Hvordan ryddingen konkret foregår hos den enkelte lege avhenger av hvilket journalsystem man bruker siden de har tilgang til e-resept via sitt journalsystem.

Den nye filmen som presenterer rådene, finnes i både kort og lang versjon på cirka ett og tre minutter.

Her er link til alle filmene om riktig bruk av e-resept:
Riktig bruk av e-resept - 3 minutters film med tekst
Riktig bruk av e-resept - 1 minutts film med tekst
Riktig bruk av e-resept -20 sekunders film