Hopp til hovedinnhold
NHN

Beskrivelse av prosess for å melde endringsønsker på helsenorge.

Registrer endringsønske

 • Endringsønske registreres i kundens samhandlingsområde på Norsk helsenett sin samhandlings-SharePoint.
  Illustrasjon over generell prosess for å melde om endringsønske på helsenorge
  Figur: Generell prosess for å melde om endringsønske på helsenorge
 • Kun navngitte og godkjente bestillere skal legge inn nye saker her
 • Nytt endringsønske tildeles (Assign to) endringsleder i Norsk helsenett.

Vurder endringsønske og opprett en sak i Azure DevOps (ADO)

 • Endringsønske registreres i ADO og oversikt i SharePoint oppdateres med ADO ID og status. Dersom det er noe i endringsønsket som er uklart eller det er behov for ytterligere beskrivelser, ta kontakt med bestiller.
 • Vurder omfanget av endringsønsket, og om andre regioner, andre tjenesteeiere eller andre prosjekter kan bli berørt av endringsønsket.
 • Avsjekk og involvering av jus, sikkerhet og personvern. I noen få tilfeller kan endringsønket bli avvist her.

Involver berørte aktører

 • Kunder som bestiller endringsønsker skal abonnere på varsler i endringsønske-listen i SharePoint.​ På den måten får de en e-post fra SharePoint ved nye registreringer av endringsønsker som berører kunde, og ved oppdateringer på sakene.
 • Kommentarer og aksept dokumenteres på den aktuelle saken i endringsønske-listen i SharePoint.

Gi tilbakemelding på endringsønske

 • Tilbakemeldinger på endringsønsket registreres direkte på saken i SharePoint-området. Både Kunde og NHN kommenterer på saken i SharePoint.

Behandle endringsønske

 • Dersom endringsønske ikke blir akseptert av berørte aktører, kan saken eskaleres Produktstyre, ved behov for å løfte saken til høyeste hold.

Estimer endringsønske

 • Innhent løsningsforslag og estimat fra utviklere/teknikere og legg dette inn i estimeringsmodellen. Totalestimat legges inn i saken på SharePoint-område med eventuellekommentarer.

Vurder estimat

 • Vurder løsningsforslag og estimat og sikre finansiering. Kunde faktureres medgått tid etter aktuell timespris. Dersom utviklingen vil overstige estimatet, informeres kunde på e-post eller i et møte avhengig av omfang. Vurdere muligheter for deling med andre aktører/regioner dersom en har felles interesser for endringene.

Bestill endring

 • Det er kunden selv som endrer status på saken i SharePoint til "Bestilt" for dokumentasjon og mest mulig effektiv saksgang. Ved bestilling av endring blir estimatet godkjent, og arbeidet vil bli fakturert.

Innstill prioritet til leveranse

 • Applikasjonsansvarlig overleverer prioritert liste til Leveranseråd.

Beslutt innhold i leveranse

 • Alle interne og eksterne prosjekt, inkludert forvaltning, prioriteres på tvers og så tas endelig beslutning på hva som kommer med i førstkommende leveranse.

Leveransefeltet og ADO state i SharePoint-lista

 • Leveransefeltet og ADO state (status på utvikling av saken) oppdateres ved endringer i ADO ved hjelp av en integrasjon.