Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Dokumentasjon for e-resept

Gjeldende meldingsversjon for e-resept er versjon 2.5.

Oppdatert dokumentasjon

E-reseptdokumentasjonen er omstrukturert og flyttet til Confluence. Her finner du oppdatert dokumentasjon for e-resept

Arkiv for dokumentasjon

Her finner du arkivert dokumentasjon for e-resept

Gjeldende meldingsversjon for e-resept

NHN er dataansvarlig for e-reseptløsningen. I henhold til forskrift om behandling i helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) §2-4 skal melding av opplysninger skje på elektronisk meldingsformat som følger av forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, og etter de rutinene som er fastsatt av dataansvarlig. Innføring av e-resept meldingsversjon 2.5 har pågått siden 2015. Fra og med 1.1.18 er gjeldende meldingsformat for e-resept versjon 2.5.

Oversikt over obligatoriske meldinger som inngår i e-resept finnes iE-reseptstandard versjon 2.5

Meldingsversjon 2.5 består av tilpasninger knyttet til endringer i forskrift/lovverk, innarbeidelse av endringsforslag i løsningen, optimalisering av løsningen samt ytelsesforbedringer. E-resept meldingsversjon 2.5 er også en forutsetning for multidose i e-resept.

Per 1.1.24 kommuniserer alle aktører i e-reseptkjeden på gjeldende meldingsformat. Nye resepter på versjon 2.4 blir avvist i reseptformidleren. Aktive resepter på versjon 2.4 vil fremdeles være gyldige.

Relatert dokumentasjon: Forskrifter

Fant du det du lette etter?