Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Tekniske forutsetninger for å ta i bruk e-resept

Her finner du informasjon om tekniske forutsetninger og informasjon om hvilke EPJ-systemer som er tilrettelagt for e-resept og hvilke apotek- og bandasjistsystemer som er godkjente.

Tilknytning til Helsenettet og et tilrettelagt fagsystem må være på plass for å ta i bruk e-resept.

Hvordan få tilgang til e-reseptløsningen?

  • Dere kan starte med e-resept dersom virksomheten er tilknyttet Helsenettet og bruker et fagsystem som er tilrettelagt for e-resept.
  • Rekvirentene som skal sende e-resepter må ha egne PKI-sertifikater (smartkort). Virksomheten må ha virksomhetssertifikat.
  • Før oppstart må dere gjennomføre forberedelser som er nødvendige for at sikkerheten ved e-resept blir ivaretatt og for at den enkelte rekvirent blir korrekt identifisert i systemet.
  • Informasjonen i Helsepersonellregisteret (HPR) og i Adresseregisteret (AR) må være riktig registrert og samstemme med informasjonen i fagsystemet.
  • Fagsystemet må ha riktig informasjon om Reseptformidleren, slik at virksomheten kan kobles opp.

EPJ-systemer tilrettelagt for e-resept

Oversikt over EPJ-systemer som per i dag er tilrettelagt for e-resept.
Leverandør System Integrasjon mot RF
Apertura Apertura Eye FM
Aspit Psykbase/Physica FM
Carasent Ad Curis FM
Cerner DocuLive FM
CGM CGM Journal, Allmenn Egenutviklet
CGM Vision FM
CGM (WinMed2 uten support) FM
DIPS Helse Vest DIPS Classic FM
DIPS DIPS Classic Medication Suite Egenutviklet
Hove Medical System X SFM
Opus Dental Opus Dental FM
Visma Visma Profil FM
Vitec HK Data Velferd FM
Extensor Extensor FM
WebMed WebMed SFM
WebMed WebMed FM
Infodoc Plenario med InfoEDI Egenutviklet
Metodika Metodika EPM FM
Pasientsky Hove Total Egenutviklet
Pridok Pridok Egenutviklet
Viken Fylkeskommune Nextsys Dental Office FM

Godkjente apotek-/bandasjistsystemer

Oversikt over godkjente apotek-/bandasjistsystemer.
Leverandør System Integrasjon mot RF
Apotek1 Nagara Multidoseapotek Farmapro
Apotek1 Nettapotek Farmapro
Apotek1 Alfa Eik
Ardis (Medilink) Ardis Resept Bandasjist Farmapro
Banda Nettbandasjist Farmapro
Boots (Visma) Pharmados Multidoseapotek Farmapro
Cap Gemini FarmaPro Apotek Egenutviklet
123Apotek.no Nettapotek Farmapro
Farmasiet Nettapotek Farmapro
NMD/Vitus Nettapotek Farmapro

Dersom du skal ta i bruk e-resept, ta kontakt med systemleverandøren din for nærmere opplysninger om forberedelser og oppstart.