Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi leverer IKT-tjenester til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen. Dette inkluderer brukerstøtte, drift, forvaltning, overvåkning, beredskap og administrasjon av infrastruktur, applikasjoner og kontorstøtte/arbeidsflate.

I tjenestekatalogen vår finner du fullstendig oversikt over hvilke tjenester vi leverer innen IKT til helseforvaltningen. Ta kontakt med oss for bestilling, oppfølging eller brukerstøtte. Se kontaktinformasjon for virksomheten din nedenfor.

Bioteknologirådet

907 01 844

 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Direktoratet for e-helse

73 56 56 00

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

911 94 310

 • IKT vakttelefon 24200000 kan benyttes ved alvorlige atomberedskapssituasjoner utenom normal åpningstid
 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal.
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Eldreombudet

73 56 56 00

 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Folkehelseinstituttet

21 07 63 00

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.
 • Intranett: Du finner informasjon på Opus, se IT-Service sin side under arbeidsstøtte

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Helfo

73 56 56 00

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Helsedirektoratet

73 56 56 00

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Helsetilsynet

907 01 844

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal.
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

22 99 46 99

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal.
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 20:00
(Lørdag: 10:00 - 14:00)

Norsk pasientskadeerstatning

22 99 46 99

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal.
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 20:00
(Lørdag: 10:00 - 14:00)

Pasient- og brukerombudet

73 56 56 00

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Statens legemiddelverk

Servicedesk Visolit:

21 49 25 80

 • E-post:

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

UKOM Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

73 56 56 00

 • Web: Innmelding av saker via Link kundeportal
 • E-post:
 • Fjernhjelp: Vi kan hjelpe deg ved å koble oss til PC-en din når du ringer.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00 - 15:45
(Sommertid: 08:00 - 15:30)

Eskalering av sak

Se oversikt over eskaleringsnivå for våre tjenester til helseforvaltningen dersom du har behov for å eskalere en sak.