Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Leveranseplaner for Reseptformidleren i e-resept

Oversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for Reseptformidleren.

Leveranser 2021 (L21)

Tabell: Oversikt over leveransene i 2021 for Reseptformidleren.
Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L21-Q4) 22. oktober 2021 4. desember 2021
Leveranse 3 (L21-Q3) 13. august 2021 25. september 2021
Leveranse 2 (L21-Q2) 30. april 2021 12. juni 2021
Leveranse 1 (L21-Q1) 29. januar 2021 13. mars 2021

Innholdet i leveranse 3 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-09-25 kl. 23:00
Slutt: 2021-09-26 kl. 03:00

Viktigste endringer i denne leveransen:

  • Gjennomført oppgradering av Java. Vi anbefaler derfor regresjonstest.
Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 3 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1931
RF-2101
Token uten helseperson gir X99 feilmelding på M95 WS SFM X99 for M1 SFM
Forbedret integrasjon og feilhåndtering med SentralForskrivningsModul (SFM)
Utvikling Rekvirent

Innholdet i leveranse 2 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-06-12 23:00
Slutt: 2021-06-13 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 2 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1935 M1 med feil i fnr gir feilmelding X99
Det ble tidligere returnert feilkode X99 "Annen feil" i enkelte tilfeller når M1 ble mottatt med feil i pasientens fnr/dnr.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 115 "Pasientens fødselsnummer eller D-nummer mangler eller inneholder feil" i slike tilfeller.
Drift Rekvirent
RF-1945 Reseptformidleren tilpasser/endrer kode og konfigurasjon for å tilby SHA256 parallelt med SHA1 for ebXML
Reseptformidleren kan motta meldinger med krypterings- og signeringsalgoritmen SHA-256.
Dersom aktør sender inn med SHA-256 vil reseptformidleren nå også signere utgående ebXML meldinger (M21 og M15) med dette.
Drift Rekvirent/Utleverer/SLV
RF-2004 M9.7 uten HPRnr skal ikke godtas
Reseptformidleren godtok tidligere at M9.7 i enkelte tilfeller manglet HPRnr, noe som førte til feil i fastlegeoppslaget mm.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 6 "HPR nummer for rekvirent mangler" i slike tilfeller.
Drift Rekvirent
RF-2055 M25.1 med duplikater av Enkeltoppføringer (LIB-id) skal ikke godtas
Reseptformidleren godtok tidligere duplikate Enkeltoppføringer i M25.1 i enkelte tilfeller.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 315 "Legemidler i bruk kan ikke inneholde dupliserte oppførings-id" også i slike tilfeller.
Drift Rekvirent/Utleverer

Viktig! Det er i tillegg ryddet mye i koden i ulike moduler i Reseptformidleren (RF) og utført endringer på infrastruktur. Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 1 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-03-13 23:00
Slutt: 2021-03-14 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 1 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1489 Feilkode X99 feil ved mottak av M10
Det ble returnert feilkode X99 "Annen feil" når M10 mottas med xmlns i xml tags fra utleverer.Dette er nå rettet til at det returneres feilkode T02 "XML validerer ikke" i slike tilfeller.
Drift Utleverer
RF-1813 Feil i ERMV melding for EDI_Override og håndtering av feilkode 381
Det ble returnert feilkode 381 på verify/ERMV selv om det ikke var en feil i CPA-oppsettet for utleverer. Dette er nå rettet.
Drift Utleverer

Viktig! Det er i tillegg ryddet mye i kode i ulike moduler i reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Her finner du leveranser for reseptformidleren i e-resept i perioden 2015 til 2019 (pdf).