Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Leveranseplaner for Reseptformidleren i e-resept

Oversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for Reseptformidleren.

Leveranser 2022 (L22)

Tabell: Oversikt over leveransene i 2022 for Reseptformidleren.
Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L22-Q4) 21.oktober 2022 4.desember 2022
Leveranse 3b (L22-Q3b)* 2.november 2022
Leveranse 3 (L22-Q3) 12.august 2022 25.september 2022
Leveranse 2 (L22-Q2) 29.april 2022 12.juni 2022
Leveranse 1 (L22-Q1) 28.januar 2022 13.mars 2022

* I leveranse L22-Q3b avvikles versjon 2.4 av meldingsformatet.

Innholdet i leveranse 1 i 2022 for reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilretting i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2022-03-12 kl. 23:00
Slutt: 2022-03-13 kl. 03:00

Viktigste endringer i denne leveransen, se tabell under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 1 i 2022 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-2549 RF innfører validering av resepter med varegruppekode til å kun tillate koder fra kodeverk 7402 Utvikling Utleverer
RF-2136 Det er tilrettelagt for SEID 2.0 sertifikater fra Buypass og Commfides
  • RF sertifikat på SEID 2.0
  • RF håndterer mottak av SEID 2.0 fra aktørene i e-reseptkjeden
Utvikling

Rekvirent

Utleverer

Ersa 21898

RF-1814

Det er implementert nye versjoner av M9.5 og M9.6 for å ivareta funksjonalitet i Pasientens legemiddelliste (PLL). Meldingene brukes i par og er tilgjengelige i rekvirent webservice og HelseID webservice Utvikling Rekvirent
RF-2402
RF-2349
Forbedret håndtering av pasientens legemiddelliste (PLL) for personer som har byttet personidentifikator (fødselsnummer/dnr) Utvikling

Rekvirent

Utleverer

RF-2370 Det er implementert kontroll av forespørsel-størrelse i RF webservices Drift

Rekvirent

Utleverer

RF-2358 RF sender nå M8 også når pasientens ident (PID) i M1 ikke samsvarer med fastlegerelasjon i Fastlegeregisteret (FLR) så lenge fastlegerelasjonen finnes på annen PID Utvikling Rekvirent
RF-2483 Feltet for organisasjonsnavn er utvidet til å håndtere mer enn 60 tegn Drift

Rekvirent

Utleverer

RF-2471 Endring på OCSP oppslag for virksomhetssertifikat benyttet til signering av innkommende resept i HelseID webservice Utvikling Rekvirent

Vi har byttet virksomhetssertifikat for reseptformidleren. Det er i tillegg ryddet mye i koden i ulike moduler i reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Leveranser 2021 (L21)

Tabell: Oversikt over leveransene i 2021 for Reseptformidleren.
Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L21-Q4) 22. oktober 2021 4. desember 2021
Leveranse 3 (L21-Q3) 13. august 2021 25. september 2021
Leveranse 2 (L21-Q2) 30. april 2021 12. juni 2021
Leveranse 1 (L21-Q1) 29. januar 2021 13. mars 2021

Innholdet i leveranse 4 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-12-04 kl. 23:00
Slutt: 2021-12-05 kl. 03:00

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 4 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
ERSA 605285
RF-1862
RF-1866
RF-2125
RF-2124
Funksjonaliteten for sending av utleveringsmelding til fastlege (M8) er nå endret
Det er ikke lenger nødvendig for fastlege å melde seg på for å motta disse meldingene men de vil sendes automatisk etter samme regler som tidligere.
Utvikling Utleverer
Support 656889
RF-2182
Feil knyttet til utleveringsmelding med intervensjon
Tidligere ble feltet "EndretFarmasøyt" feilaktig satt til "Nei" i M9.2 når det var gjort en intervensjon i utlevering (M10).
Dette er nå endret slik at feltet settes til "Ja" i slike tilfeller.
Utvikling Utleverer
RF-2189 Feil i M1 med flere vedlegg
Tidligere feilet mottak av M1 når det var flere vedlegg.
Dette er nå rettet slik at flere vedlegg til M1 håndteres.
Utvikling Rekvirent
RF-2254 Feil i egenandelsinformasjon i M9.4
Tidligere ble egenandelsinformasjon sendt med i M9.4 for avsluttede resepter uten refusjon i visse tilfeller.
Dette er nå rettet slik at egenandelsinformasjon ikke medsendes i slike tilfeller.
Utvikling Utleverer
RF-1250 Forbedret funksjonalitet knyttet til pasientident i utleveringsmeldinger (M10)
Tidligere ble utleveringsmeldingen (M10) avvist om det var avvik på pasientident i forhold til resepten (M1). Det tas nå hensyn til endringer på pasientident i PREG.
Utvikling Utleverer
RF-2217 Feil i responsen på verifymeldingen
Tidligere ble det returnert "Ok, feil i delmelding" (status=3) på aktører med sha256 i partnership ved mottak av verifymelding (ERMV).
Dette er nå endret slik at denne feilmeldingen ikke returneres i slike tilfeller.
Utvikling Rekvirent og utleverer

Det er i tillegg ryddet mye i koden i ulike moduler i Reseptformidleren (RF) og utført endringer på infrastruktur. Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 3 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-09-25 kl. 23:00
Slutt: 2021-09-26 kl. 03:00

Viktigste endringer i denne leveransen:

  • Gjennomført oppgradering av Java. Vi anbefaler derfor regresjonstest.
Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 3 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1931
RF-2101
Token uten helseperson gir X99 feilmelding på M95 WS SFM X99 for M1 SFM
Forbedret integrasjon og feilhåndtering med SentralForskrivningsModul (SFM)
Utvikling Rekvirent

Innholdet i leveranse 2 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil Reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-06-12 23:00
Slutt: 2021-06-13 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 2 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1935 M1 med feil i fnr gir feilmelding X99
Det ble tidligere returnert feilkode X99 "Annen feil" i enkelte tilfeller når M1 ble mottatt med feil i pasientens fnr/dnr.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 115 "Pasientens fødselsnummer eller D-nummer mangler eller inneholder feil" i slike tilfeller.
Drift Rekvirent
RF-1945 Reseptformidleren tilpasser/endrer kode og konfigurasjon for å tilby SHA256 parallelt med SHA1 for ebXML
Reseptformidleren kan motta meldinger med krypterings- og signeringsalgoritmen SHA-256.
Dersom aktør sender inn med SHA-256 vil reseptformidleren nå også signere utgående ebXML meldinger (M21 og M15) med dette.
Drift Rekvirent/Utleverer/SLV
RF-2004 M9.7 uten HPRnr skal ikke godtas
Reseptformidleren godtok tidligere at M9.7 i enkelte tilfeller manglet HPRnr, noe som førte til feil i fastlegeoppslaget mm.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 6 "HPR nummer for rekvirent mangler" i slike tilfeller.
Drift Rekvirent
RF-2055 M25.1 med duplikater av Enkeltoppføringer (LIB-id) skal ikke godtas
Reseptformidleren godtok tidligere duplikate Enkeltoppføringer i M25.1 i enkelte tilfeller.
Dette er nå rettet slik at det returneres feilmelding 315 "Legemidler i bruk kan ikke inneholde dupliserte oppførings-id" også i slike tilfeller.
Drift Rekvirent/Utleverer

Viktig! Det er i tillegg ryddet mye i koden i ulike moduler i Reseptformidleren (RF) og utført endringer på infrastruktur. Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 1 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:
Start: 2021-03-13 23:00
Slutt: 2021-03-14 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Tabell: Oversikt over innholdet i leveranse 1 i 2021 for Reseptformidleren.
Referanse Endring Område Målgruppe
RF-1489 Feilkode X99 feil ved mottak av M10
Det ble returnert feilkode X99 "Annen feil" når M10 mottas med xmlns i xml tags fra utleverer.Dette er nå rettet til at det returneres feilkode T02 "XML validerer ikke" i slike tilfeller.
Drift Utleverer
RF-1813 Feil i ERMV melding for EDI_Override og håndtering av feilkode 381
Det ble returnert feilkode 381 på verify/ERMV selv om det ikke var en feil i CPA-oppsettet for utleverer. Dette er nå rettet.
Drift Utleverer

Viktig! Det er i tillegg ryddet mye i kode i ulike moduler i reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Her finner du leveranser for reseptformidleren i e-resept i perioden 2015 til 2019 (pdf).