Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Forskrivningsmodulen

Merk!
Filene på disse sidene er for leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ). Sluttbrukere må ta kontakt med sin leverandør for å få de rette installasjonsfilene.

Leverandører som har en gyldig avtale med Norsk helsenett om å benytte Forskrivningsmodulen (FM) kan laste ned installasjonsfiler fra disse sidene.

Forskrivningsmodulen (FM) er en løsning for forskrivning av e-resepter som tilbys leverandører av elektroniske journalsystemer som ønsker å knytte sitt system til E-resept. Ved å bruke Forskrivningsmodulen behøver ikke EPJ leverandøren selv å utvikle funksjonalitet for prosess- og beslutningsstøtte i forskrivningen av medisiner. Forskrivningsmodulen er en selvstendig programvaremodul som integreres med EPJ-systemer, og kan ikke kjøres uten EPJ.

Forskrivningsmodulen benyttes av fastleger, sykehusleger, i kommunal pleie og omsorg, samt hos tannleger og legespesialister.

Forskrivningsmodulen avvikles

Forskrivningsmodulen er planlagt avviklet ved årsskiftet 2024/2025 og brukerne skal over på alternative løsninger, fortrinnsvis den nye Sentral forskrivningsmodul (SFM).

Etter avviklingen av Forskrivningsmodulen ved årsskiftet 2024/2025 vil det ikke lenger være noen forvaltning hos NHN.

Hva innebærer avviklingen?

  • Ingen flere leverandører kan koble seg på Forskrivningsmodulen siden november 2021.
  • Ingen feil i Forskrivningsmodulen blir rettet etter avviklingen.
  • NHN vil ikke gjøre kritiske oppdateringer av Forskrivningsmodulen (verken funksjonelle eller tekniske) etter avviklingen.
  • Ressurser som arbeider med Forskrivningsmodulen i Norsk helsenett får andre oppgaver, og Norsk helsenett vil da ikke ha et «kriseteam» som kan rette feil i Forskrivningsmodulen.
  • Det er ikke tatt en beslutning på når Reseptformidleren ikke lenger skal ta imot meldinger fra Forskrivningsmodulen. Det betyr at Forskrivningsmodulen kan kjøres videre hos virksomhetene (uten support) en kort periode frem til det blir besluttet at Reseptformidleren ikke lenger skal ta imot meldinger fra Forskrivningsmodulen.

Forberedelser for leverandører som bruker Forskrivningsmodulen

  • Utvikle integrasjon med Sentral forskrivningsmodul (SFM) eller utvikle egen funksjonalitet for dette.
    De som ikke allerede er i gang kan ta kontakt med for informasjon og planlegging av arbeidet.

  • Migrere sine brukere av Forskrivningsmodulen over på den nye løsningen med Sentral forskrivningsmodul.
Fant du det du lette etter?