Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Opplæring i e-resept

Her finner du lenker til våre e-læringer i e-resept for helsepersonell.

Generelt om e-resept

Tema Hva kan jeg lære? Målgruppe
Kvalitet i e-resept (skilnet.no) En teoretisk og praktisk innføring i hvordan e-resept brukes riktig. Alle som bruker e-resept

Multidose

Tema Hva kan jeg lære? Målgruppe
Grunnleggende innføring i konseptet for multidose i e-resept (didac.no) Grunnleggende innføring i multidose i e-resept. Hvordan det fungerer og hvilke endringer det medfører* Helsepersonell med behov for å lære om multidose i e-resept

*For opplæring av multidose i e-resept i øvrige EPJ som har støtte for løsningen, henvises til EPJ-leverandøren

Forskrivningsmodulen

Tema Hva kan jeg lære? Målgruppe
Opplæring i e-resept – Forskrivningsmodulen (vimeo.com) Opplæring i flere typer handlinger i forskrivningsmodulen Leger som bruker forskrivningsmodulen
Opplæring i e-resept- Fjerning av pasientsamtykke RF (vimeo.com) Overgang fra samtykkekrav til mulig reservasjonsrett for oppslag i Reseptformidleren Alle rekvirenter

Slik oppdaterer leger Reseptformidleren

Uaktuelle resepter skal fjernes fra Reseptformidleren.

Sjekk eksisterende resepter

Slår du opp i Reseptformidleren får du oppdatert reseptinformasjon om pasienten, både resepter du og andre leger har sendt.

Ta alltid stilling til eksisterende resepter før du sender nye.

Tilbakekall uaktuelle resepter og send nye resepter

Resepter som pasienten ikke lengre skal ha og er uaktuelle, har du ansvar for å tilbakekalle før du sender nye. Det gjelder også resepter fra andre leger.

Reseptformidleren skal bare inneholde resepter på legemidler pasienten trenger. Du bør også sørge for at din lokale legemiddeloversikt (Legemidler i bruk) er samstemt med reseptformidleren.

Kvalitet i e-resept

I rapporten Kvalitet i e-resept 2017 (PDF) er det kartlagt omfanget, årsaker og tiltak for å redusere problemet med uaktuelle resepter.

Fant du det du lette etter?