Hopp til hovedinnhold
NHN

Persontjenesten gir rask tilgang til oppdaterte folkeregisteropplysninger. Tjenesten tilrettelegger for ny personidentifikator, nye felter fra folkeregister samt nye kilder.

Persontjenesten erstatter Personregisteret (PREG).

Alle som skal benytte data fra Persontjenesten må sikre at det gjøres tilpasninger i egne systemer, arbeidsprosesser eller begge deler for å ta den i bruk.

Systemleverandører kan finne mer informasjon om Persontjenesten i utviklerportalen.