Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Dokumentasjon for e-resept

Gjeldende meldingsversjon for e-resept er versjon 2.5.

Oppdatert dokumentasjon

E-reseptdokumentasjonen er omstrukturert og flyttet til Confluence. Her finner du oppdatert dokumentasjon for e-resept

Arkiv for dokumentasjon

Her finner du arkivert dokumentasjon for e-resept

Gjeldende meldingsversjon for e-resept

NHN er dataansvarlig for e-reseptløsningen. I henhold til Reseptformidlerforskriftens §2-4 skal dataansvarlig (NHN) sikre at opplysninger som lagres i Reseptformidleren er på format fastsatt av NHN. Innføring av e-resept meldingsversjon 2.5 har pågått siden 2015. Fra og med 1.1.18 er gjeldende meldingsformat for e-resept versjon 2.5.

Oversikt over obligatoriske meldinger som inngår i e-resept finnes iE-reseptstandard versjon 2.5

Meldingsversjon 2.5 består av tilpasninger knyttet til endringer i forskrift/lovverk, innarbeidelse av endringsforslag i løsningen, optimalisering av løsningen samt ytelsesforbedringer. E-resept meldingsversjon 2.5 er også en forutsetning for multidose i e-resept.

Per 1.1.18 kommuniserer alle aktører i e-reseptkjeden på gjeldende meldingsformat, med unntak av EPJ-systemet SystemX. Det er inngått en særavtale mellom leverandøren av SystemX og E-helse om fortsatt drift av meldingsversjon 2.4 i påvente av oppgradering til meldingsversjon 2.5 for dette systemet.

Relatert dokumentasjon: Forskrifter