Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Om oss

Innføring av e-helseløsninger

Her finner du en sammenstilling av tjenester som blir tilgjengelig for helsepersonell via kjernejournal, meldingsutveksling og Helsenorge.

Oversikten viser hvilke tjenester som vil bli tilgjengelig for helsepersonell og innbygger fremover. EPJ-systemet avgjør hvilke e-helseløsninger du kan få tilgang til. En oversikt over aktiviteter rettet mot din virksomhet finner du under fanene under. På denne siden finner du generell informasjon om de ulike tjenestene. Mer detaljert informasjon rettet mot din type virksomhet finner du på undersidene.

Modell_Tannhjul_overordnet.png

Bildet over illustrerer helsesektoren som helhet og viser at flere av tjenestene er tilgjengelig i dag (grønn). Det er planlagt nye tjenester som vil bli tilgjengelig for ulike deler av helsesektoren i tiden fremover. Disse er illustrert som henholdsvis gul og grå i bildet over.

Helsepersonell som har tilgang til Kjernejournal vil se informasjon som er delt. Det er ikke alle virksomheter som vil kunne dele data via Kjernejournal per nå.

Meldingsutveksling benyttes for at helsepersonell på en sikker måte kan ha dialog om pasienten på tvers av virksomheter.

Helsenorge er den offentlige helseportalen for informasjonsdeling og helserelatert dialog med innbyggere i Norge. Portalen helsenorge.no har informasjon om forebygging, helse, sykdom og behandling. Innbygger kan også på en sikker måte kommunisere med ulike deler av helsetjenesten, se egne timeavtaler og lese informasjon om egen helse.

Illustrasjonen for din type virksomhet belyser hva som blir tilgjengelig for deg og gjennomføres i ulike program. For å se denne oversikten, må du gå inn på din type virksomhet i fanene over. Mer informasjon om den enkelte tjeneste finner du under i nedtrekksmenyen.

Fant du det du lette etter?