Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Sentral forskrivningsmodul

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddelmodul som er viktig for å kunne innføre pasientens legemiddelliste (PLL) i hele landet.

Den legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer. Dette vil på sikt gjøre "alle" rekvirenter i stand til å ta i bruk e-resept, og gi helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til pasientens legemiddelliste.

Gjennom integrasjon med pasientjournalsystemer, skal SFM bidra til å øke kvaliteten i legemiddelinformasjonen. Helsepersonell som bruker SFM får et enhetlig brukergrensesnitt, uavhengig av hvilket journalsystem de bruker.