Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon som finnes i Kjernejournal og på Helsenorge.no hentes i stor grad fra andre kilder. Her vil du få en oversikt over hovedkildene.

Kilder_tannhjul.png

Kjernejournal henter informasjon fra:

Reseptformidleren
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Folkeregisteret Persontjenesten
Fastlegeregisteret
Digitaliseringsdirektoratets kontakt- og reservasjonsregisteret
Norsk pasientregister(NPR)
Organdonasjon redder liv


Det er også mulig å gjøre egne registreringer i Kjernejournal, slik som opplysninger om pårørende, spesielle kommunikasjonsbehov og sykdomshistorikk. Utvalgt helsepersonell kan også registrere kritisk informasjon i Kjernejournal. Det er planlagt en løsning for at dette skal bli den nasjonale kilden for kritisk informasjon, og at pasientjournalsystemene er integrert med Kjernejournal slik at en slipper dobbeltregistreringer.


Elektronisk meldingsutveksling henter informasjon fra:

NHN Adresseregister


Helsenorge.no henter informasjon fra:

Reseptformidleren
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Folkeregisteret Persontjenesten
Fastlegeregisteret
Digitaliseringsdirektoratets kontakt- og reservasjonsregisteret
Norsk pasientregister(NPR)
Organdonasjon redder liv
Pasientreiser
Medisinsk fødselsregister

Sykehus og avtalespesialister viser også henvisninger og utvalgte journaldokumenter

Fant du det du lette etter?