Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Tjenestetilbud

Utbredelse av tjenesten

Her kan du lese litt om gjeldende utbredelse av HelseID i helse- og omsorgsektoren.

HelseID har vært operativ siden 2017, og benyttes allerede for sikker tilgang til flere av de nasjonale e-helseløsningene. HelseID autoriserer per i dag over 100 000 maskin-til-maskin forespørsler og over 6 000 pålogginger gjennom ulike identitetstilbydere på ukentlig basis.

Tilknyttede tjenester

Flere nasjonale e-helsetjenester er tilknyttet HelseID, slik som elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak, kjernejournal, kreftregisteret, yrkesdoseregisteret, velferdsteknologisk knutepunkt, de medisinske kvalitetsregistrene (FALK) og helseaktørportalen. Samtidig arbeides det aktivt med integrasjon av HelseID for viktige nasjonale e-helseløsninger som kjernejournal for pleie- og omsorgssektoren, sentral forskrivingsmodul (e-resept), ny persontjeneste (modernisert folkeregister), helseanalyseplattformen, med mer.

Tilknyttede tjenestekonsumenter

Det er flere initiativer på gang for å implementere bruk av HelseID hos ulike tjenestekonsumenter. Dette forutsetter i hovedsak integrasjon av HelseID i lokale fagsystemer, og det pågår flere initiativer for dette, f.eks. med systemleverandørene Dips, Fürst, Pridok, Tieto, Visma, med mer.

Tilknyttede identitetstilbydere

De kommersielle identitetstilbyderne BuyPass, Commfides og BankID (via ID-porten), som alle tilbyr autentisering på høyeste sikkerhetsnivå, er tilknyttet HelseID. I tillegg er nevnte ID-porten og relevante tilbydere derfra tilgjengelige, samt at enkelte sektorinterne aktører (typisk regionale helseforetak) ser på muligheten for å introdusere sine lokale identiteter i HelseID.

Økende etterspørsel

Det er ventet at etterspørselen etter HelseID vil øke betydelig i årene som kommer. Dette er primært en følge av at nye nasjonale e-helsetjenester forutsetter bruk av HelseID, og at HelseID integreres i lokale fagsystemer. Vi jobber med å forberede tjenesten for skalering og volum, blant annet ved å utvikle selvbetjeningsløsninger for å ta i bruk HelseID. Du finner HelseIDs selvbetjeningsportal her.

Fant du det du lette etter?