Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til HelseID

Hvordan ta i bruk HelseID?

Her beskriver vi hva de ulike aktørene må gjøre for å komme i gang med HelseID.

Tidsforløp og omfang

Vi anbefaler at din virksomhet så tidlig som mulig setter seg godt inn i HelseID, hvilke muligheter tjenesten gir, hvilke forutsetninger som må være på plass og hvilke tekniske krav HelseID stiller til din løsning. HelseIDs nettsider og portalen for teknisk og funksjonell dokumentasjon gir denne informasjonen.

Tidsforløpet og omfanget av aktørenes ulike integrasjonsprosesser varierer, og er avhengig av aktørens egne behov og fremdrift, samt vår kapasitet.

Økonomisk

Bruk av HelseID forutsetter som hovedregel at man som virksomhet er medlem eller godkjent tredjepartsleverandør i Helsenettet. Primær bruk av tjenesten for medlemsvirksomheter inngår for tiden i medlemsavgiften i Helsenettet. Merk at enkelte tilleggstjenester kan være prislagt. Les mer om vårt tjenestetilbud her.

Prosessbeskrivelser per aktør