Hopp til hovedinnhold
NHN

Her kan du se gjennom typiske bruksscenarioer for bruk av HelseID. Det er angitt antatte gevinster og forutsetninger for ulike aktører per scenario. Merk at dette ikke er en uttømmende liste for hvordan HelseID kan brukes.