Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Hvorfor bruke HelseID?

Eksempler på konkrete fordeler

Her oppsummerer vi eksempel på fordeler ved å bruke HelseID.

Fordeler Beskrivelse

Enhetlig pålogging

Likere påloggingsopplevelse for helsepersonell og andre ansatte jo flere tjenester, systemer og virksomheter som bruker HelseID

Systemautorisasjon

Pålogging gjort av helsepersonell og andre ansatte gjennom HelseID kan gjenbrukes på tvers av systemer

Reduksjon i bilaterale relasjoner

HelseID "står mellom" tjenestekonsumenter/helsepersonell og andre ansatte/fagsystemer på den ene siden, og tjenestetilbydere på den andre siden, og beskytter sistnevntes API-er.

Fleksibilitet i valg av leverandør

Behov for bilaterale tillitsrelasjoner mellom virksomheter reduseres betydelig med HelseID som felles knutepunkt (mange-til-én)
Enklere kravstilling til identitetsløsninger HelseID støtter flere identitetstilbydere og systemleverandører, som muliggjør gjenbruk av eksisterende infrastruktur og gir bedret forhandlingsposisjon
Dedikert forvaltnings-miljø Enklere kravstilling til systemleverandører av identitets- og påloggingsløsninger når HelseID foreligger som konkret løsning
Teknisk standardisering Dedikert forvaltningsmiljø i HelseID knyttet til ID, autentisering og sikkerhet gir kompetansesynergier og robuste tekniske løsninger
Sikker teknisk løsning HelseID fremmer standardisering av mekanismer for autentisering i sektoren, via bl.a. felles sikkerhetsprotokoller og semantikk
Felles sikkerhetsfunksjonalitet Det benyttes anerkjente sikkerhetsteknologi, basert på åpne standarder og kildekode, med globalt miljø for utvikling og feilretting
Raskere adopsjon av nye tjenester Unngå duplisering av sikkerhetsfunksjonalitet på tvers av applikasjoner i en enkelt virksomhet, og på tvers av virksomheter
Kompatibilitet med øvrige sektorer HelseID er bygget på samme tekniske grunnmur, og koordinerer planer og teknologivalg med sentrale ID-aktører i andre sektorer
Fremtidsrettet Stadig flere tjenestetilbydere, inkludert nasjonale e-helseløsninger, vil kreve bruk av HelseID for autentisering av helsepersonell og andre ansatte, systemer og virksomheter, for tilgang sine tjenester