Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til HelseID

Hvorfor bruke HelseID?

Bruk av HelseID gir gevinster for både den enkelte medlemsvirksomhet, for helsesektoren som helhet, og dermed for pasienter og innbyggere. Under er en beskrivelse av de viktigste gevinstkategoriene.

Forbedret brukeropplevelse

Ved å bruke HelseID kan helsepersonell og andre ansatte (heretter forkortet til 'helsepersonell') få betydelige tidsbesparelser og forbedret brukeropplevelse i hverdagen, og vil dermed ha mer tid til å utføre sine hovedoppgaver. Forbedret brukeropplevelse bidrar også til at helsepersonell får enklere tilgang til riktig informasjon til rett tid, noe som er viktig for kvalitet i behandlingen.

Konkret vil bruk av HelseID muliggjøre mer enhetlig pålogging (gjenkjennelig) på tvers av systemer og virksomheter, og effekten blir større jo flere aktører som tar i bruk HelseID. Dette vil gjøre det mer smidig å bevege seg mellom virksomheter og systemer, ved at påloggingsopplevelsen er lik. I tillegg er det mulig med engangspålogging mellom systemer og tjenestetilbydere (forutsetter tekniske integrasjoner og avhenger av bruksscenario). Det vil si at helsepersonell slipper stadig nye pålogginger når de bytter mellom systemer og tjenester (på samme maskin, eventueltnettleser).

Styrket informasjonssikkerhet i digital samhandling

HelseID bidrar til å løse viktige sikkerhetsbehov i samhandlingen mellom virksomheter ved å forenkle hva som skal til for å oppnå tilstrekkelig tillit mellom dem. Konkret kan HelseID bidra med å belyse spørsmål relevant for tilgangsstyring og -kontroll, standardisere tekniske løsninger for autentisering, redusere behovet for direkte tillitsrelasjoner mellom aktørene, samt berike autentiseringsinformasjonen som utveksles.

Samlet bidrar dette til at den enkelte virksomhet vil være i bedre stand til å etterleve krav til informasjonssikkerhet i digital samhandling, og at flere virksomheter vil kunne ta del i samhandlingen; på både tilbyder- og konsumentsidene.

Økt gjennomføringsevne i digital samhandling

Bruk av HelseID gir flere skalafordeler som bidrar til å redusere kostnader og kompleksitet, og øke gjennomføringsevnen for virksomheter som ønsker å samhandle digitalt. Det vil si at man raskere kan komme i gang med digital samhandling. Jo flere som tar i bruk HelseID, jo større blir også disse skalaeffektene.

Eksempelvis:

  • Gjenbruk av eksisterende sikkerhetsfunksjonalitet sparer ressurser til egenutvikling og drift av tilsvarende, og gjør det mulig med raskere tilbud av nye tjenester.
  • Standardisering av sikkerhetsfunksjonalitet på tvers av virksomheter i sektoren gir et tydeligere og mer forutsigbart landskap for tilgangsstyring og samhandling
  • Reduksjon i direkte tillitsrelasjoner som må etableres mellom virksomheter reduserer kompleksitet og sparer dermed tid og kost.
  • HelseID er kompatibel med omgivelsene, som vil si at tjenesten er bygget over samme lest som andre toneangivende ID-løsninger (for eksempelID-porten, Feide, løsninger i bank/finans), noe som forenkler kryss-sektoriell samhandling. I tillegg bidrar HelseID i nasjonale og internasjonale fora for bruk- og videreutvikling av de underliggende sikkerhetsprotokollene, og identitetsløsninger generelt. Dette kommer brukere av HelseID til gode.
  • HelseID er relativt leverandøruavhengig, ved at tjenesten er bygget på åpne, globalt anerkjente standarder. Det gir den enkelte virksomhet mulighet til å velge identitetstilbydere og systemleverandører, og øker sannsynligheten for gjenbruk av eksisterende eID-løsninger og fagsystemer som allerede er på plass i virksomheten.
  • HelseID har et dedikert forvaltnings- og driftsmiljø relatert til sikkerhets- og autentiseringsløsninger, som gjør at man slipper å etablere tilsvarende selv.
Fant du det du lette etter?