Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Pasientens prøvesvar

Teknisk beskrivelse - svarrapportering

Eksisterende meldingsflyt for svarrapporter til rekvirent, henviser, fastlege etc. endres ikke med innføring av pasientens prøvesvar. Alle svarrapporter utvides med en ekstra nasjonal mottaker, pasientens prøvesvar.

Svarmeldingene sendes til pasientens prøvesvar som en standard XML-melding, innholdet tilgjengeliggjøres for behandlende helsepersonell i kjernejournal via et FHIR-API, senere også via direkteintegrasjon for eksterne konsumenter, via samme API.

Innbyggere vil få tilgang til egne prøvesvar når dette er implementert i Helsenorge, etter en utprøvingsperiode i 2023.


  Tekniskbeskrivelse2.png

  Nederst på høyre side finnes lenker til forskrifter, standarder og verktøy som kan bidra til å sikre en best mulig kvalitet i pasientens prøvesvar.

  Rekvirenter og deres EPJ-system legger grunnlaget for kvaliteten i pasientens prøvesvar, med bruk av nasjonale kodeverk, kontaktinformasjon og opplysninger som skal videreføres i svarrapporten fra laboratoriet eller bildediagnostikk-virksomheten

  • Det er virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten som har ansvar for å ta i bruk IKT-systemer som tilfredsstiller krav beskrevet i "Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger"
  • Sentrale "Krav til elektronisk meldingsutveksling" i Helsenettet, inneholder bl.a. bruk av Meldingsvalidator- test og godkjenning, for å sikre at IKT-systemer sender og mottar elektroniske meldinger som er i samsvar med anbefalte standarder.

  Videre finnes lenker til mappingdokument som benyttes i pasientens prøvesvar, tips til hvordan hver enkelt virksomhet kan validere egne elektroniske testmeldinger på internett eller i helsenettet, samt standard for svarrapportering.

  For ytterligere informasjon om test- og godkjenningsordning og hvordan komme i gang med samsvarstesting, ta kontakt med validering@nhn.no

  For ytterligere behov for informasjon om pasientens prøvesvar, ta kontakt med provesvar@nhn.no

  Fant du det du lette etter?