Hopp til hovedinnhold
NHN

Norsk helsenett samarbeider tett med helsesektoren, Direktoratet for e-helse, samarbeidsgrupper i Program digital samhandling, myndighetsorganer og leverandører (LIMS-RIS) for å kunne levere en god nasjonal prøvesvartjeneste både for innbyggere, helsepersonell og leverandørmarkedet

Med pasientens prøvesvar (tidligere NILAR) får helsepersonell trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene, og innbyggerne får enklere tilgang til prøvesvar.

I dag finnes det ikke en samlet oversikt over laboratorie- og radiologisvar. Helsepersonell som trenger tilgang på prøvesvar må ofte etterspørre informasjonen via telefon, brev eller faks. I mange tilfeller vet ikke helsepersonell hvor prøvesvarene er lagret, noe som medfører at blodprøver eller røntgenbilder må tas på nytt.

Det er et helsepolitisk mål i Norge å skape en felles helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum. Digitale tjenester skal forenkle pasientenes kontakt med helsetjenesten, og pasienten skal ha enkel og trygg tilgang til egne helseopplysninger. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. Målet er at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet, uavhengig av hvor pasienten behandles.

Pasientens prøvesvar skal tilgjengeliggjøre svarrapporter for helsepersonell og innbyggere, uavhengig av hvem som rekvirerer og sender prøvesvar.

For å unngå å påføre sektoren nye kommunikasjonsmetoder er innsending av svarrapporter som en XML-kopi valgt som løsning. Dette gjelder for private og offentlige laboratorie- og radiologivirksomheter, private- og offentlige helseforetak, samt kommuner og fastleger. Gjennom pandemien var detover 2000 individuelle kommunikasjonsparter som sendtesvarrapporter i Helsenettet.

Helsesektoren ønsker tilgang til helsedata via FHIR-API, og det er derfor besluttet at alle data skal samles og tilgjengeliggjøres i Norsk helsenett sin Samhandlingsplattform.

Norsk helsenett vil gjennomføre en utprøvingsfase der tjenesten ikke skal brukes til helsehjelp. Dette krever dispensasjon fra Helsepersonelloven §29. Helsedirektoratet har gitt Norsk helsenett nødvendig dispensasjon i en tidsbegrenset periode slik at utprøvingsfasen kan gjennomføres fra høsten 2022.

Det behøves ny hjemmelsgrunn og forskrift når tjenesten skal brukes til helsehjelp og bredding kan starte.


Fant du det du lette etter?