Hopp til hovedinnhold
NHN

Formålet med pasientens prøvesvar er å gi bedre samhandling i forbindelse med helsehjelp. Forbedringene oppnås ved at prøvesvar kan utnyttes i hele helsetjenesten, og ikke bare av den som har rekvirert undersøkelsen eller står som kopimottaker.

Pasientens prøvesvar vil gi:

 • Færre uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten hvor årsaken er manglende tilgang til prøvesvar
 • Bedre personvern og informasjonssikkerhet ved at det etableres en felles personvernstjeneste hvor innbygger kan sette egne reservasjoner for alle nasjonale helseregistre
 • Spart tid for helsepersonell ved at de kan lese prøvesvar i Pasientens prøvesvar i stedet for å bestille nye undersøkelser, og ved å slippe å ettersende manglende kopier av svarrapporten
 • Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten ved at de møter helsepersonell med god oversikt over alle prøvesvar, og ved at pasienter slipper å gjenta informasjon som allerede finnes
 • Forbedret behandlingskvalitet ved at informasjonsgrunnlaget for beslutninger om behandling blir bedre, og at beslutninger i visse tilfeller kan treffes på et tidligere tidspunkt.
 • Bedre styringsinformasjon, grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning, innovasjon og sekundærbruk generelt
 • Unngåtte kostnader til unødvendige undersøkelser
 • Tid spart for både innbygger og helsetjeneste når innbygger selv kan hente frem prøvesvar på Helsenorge.no
 • Pasient blir mer aktiv i egen helsehjelp
 • Mindre unødvendighet i form av
  • færre oppmøter til overflødige analyser/undersøkelser
  • færre faktiske undersøkelser og dermed frigjort kapasitet hos helsepersonell
  • å slippe å gjenfortelle sykehistorier på tvers av helseinstitusjoner
  • å slippe å ringe eller bestille time til fastlege for å få svar på egne prøvesvar
  • færre antall kopimottakere på sikt - synergier med FHI MSIS og Labdatabase.
Fant du det du lette etter?