Hopp til hovedinnhold
NHN

Pasientens prøvesvar er under utprøving, der Norsk helsenett samarbeider med et begrenset antall aktører i helsesektoren som kvalitetssikrer tjenesten. Vi jobber for å inkludere flere i utprøvingen.

Virksomhetene i helsesektoren har selv ansvaret for å ta i bruk tjenesten, med Norsk helsenett som pådriver og tilrettelegger i innføringsprosessen. Målsetningen er å klargjøre tjenesten slik at den kan tas i bruk nasjonalt.

Status utprøving

I utprøvingen kvalitetssikres følgende områder:

  • flyt i teknisk verdikjede
  • visning av prøvesvar i kjernejournal (for helsepersonell)
  • personverninnstillinger og innsyn for innbyggere

Det er kun opplysninger fra prøver tatt hos noen utvalgte laboratorier som blir inkludert i første omgang under utprøvingsfasen. og tilsvarende et begrenset antall helsepersonell som kvalitetssikrer innsendte prøvesvar i kjernejournal.

Norsk helsenett ferdigstilte i desember 2022 en erfaringsrapport der legene gir gode tilbakemeldinger på visningen i kjernejournal. Norsk helsenett jobber for å få med flere aktører slik at tjenesten kan prøves ut med større variasjon.


Har dere lyst å være med i utprøvingen?

Ta kontakt med oss på provesvar@nhn.no.

Se sidene ofte stile spørsmål og teknisk beskrivelse for mer informasjon.


For innbyggere

Innbyggere kan foreløpig ikke se prøvesvar på Helsenorge, men det er planlagt utprøving for et begrenset utvalg i 2023. Innbyggere kan allerede nå reservere seg mot at Norsk helsenett skal lagre prøvesvar, og sette begrensninger for at helsepersonell skal kunne se prøvesvarene. Det gjøres ved å logge inn på Helsenorge. Les mer om innsyns- og reservasjonsrett for innbyggere.

Fant du det du lette etter?