Hopp til hovedinnhold
NHN

Her finner du informasjon om hva som skal til for at din virksomhet kan ta i bruk velferdsteknologisk knutepunkt (VKP).

Tjenesten tilbys i førsteomgang til kommuner som trenger det, og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner. Det er flere forhold som må være avklart før du tar kontakt med oss, under finner du et utvalg. Før du kan fylle ut kartleggingsskjematrenger du organisasjonsnummeret til din virksomhet,og logge inn via ID-porten, med bankID eller tilsvarende.

Tidslinje_4_bakgrunn_trans3.png

For å ta i bruk VKP som en tjeneste må din virksomhet (kommune):

  • Sette dere inn i hva VKP er og hva slags funksjonalitet dere har behov for fra VKP (se om løsningen allerede er utviklet)
  • Samle inn informasjon om kommunes journalsystem, velferdsteknologisystemer mm.
  • Ta stilling til hvilket velferdsteknologisystem dere ønsker å koble til journalsystemet deres
  • Ha dialog med leverandørene, både journalleverandør, velferdsteknologileverandør og evt. driftsleverandør, om ønsker og muligheter
  • Fylle ut kartleggingsskjema for kommune (meldinteresse)
  • Avvente videre prosess til VKP tar kontakt

For mer informasjon se tidslinje kommune - VKP (atlassian.net)

For leverandører av velferdsteknologi som ønsker å bli en del av VKP-miljøet:

  • Sette dere inn i hva VKP er
  • I samarbeid med en kommune, kartlegg hvilken funksjonalitet det er behov for å utvikle
  • Fyll ut kartleggingsskjema for leverandør (meld interesse)
  • Avvente videre prosess til VKP tar kontakt

Mer informasjon finner du på leverandør- VKP (atlassian.net)